2011 - Notification list

Notification No.  Title original language  Title English language  End of
Standstill  
Adopted
2011/9001/N Forskrift om endringer i 4oktober 1994 nr 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr

REGULATIONS ON TECHNICAL REQUIREMENTS AND APPROVAL OF VEHICLES,COMPONENTS AND EQUIPMENT

Text 2

 
04/04/2011
27/09/2011
 2011/9002/N

Høring - forslag til ny forskrift om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd og endringer i forskrift til lov om lotterier og forskrift om Lotteritilsynet og lotteriregisteret

Regulations relating to scratchcard lotteries  06/04/2011  15/06/2011
 2011/9003/IS Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald, og lögum nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum
(kerfisbreyting í skattlagningu ökutækja).
Bill amending Act no. 29/1993 on the excise tax on motor vehicles,fuel, etc., Act no. 39/1988, on annual car tax, and Act no. 87/2004 on oil- and kilometer charge. Fiscal/Financial
Measures
 01/01/2012
 2011/9004/N

Utkast – Relevante forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle medietjenester av 4. desember nr. 127

LOV 1992-12-04 nr 127: Lov om kringkasting

FOR 1997-02-28 nr 153: Forskrift om kringkasting

Draft - Relevant sections in Act No 127 of 4 December 1992 relating to Broadcasting and On-Demand Audiovisual Services 
 

Broadcasting Act of 4 Dec.1992

Broadcasting Regulations
(No. 153 of 28 February 1997)

 02/05/2011

 01/01/2013

Broadcasting Act 4 Dec. 1992

Brodcasting Regulations (No. 153 of 28 February 1997)

 2011/9005/IS  Reglugerð
um mynd- og textaviðvaranir á tóbaki
og mælingar á hámarki skaðlegra tóbaksefna
Regulations on combined image-and-text warnings on tobacco and measurement of maximum yields of harmful tobacco substances  24/05/2011  11/07/2011
 2011/9006/N

Forskrift om bruk av vannscooter

Regulation on the use of personal watercrafts  03/06/2011  22/06/2012
 2011/9007/IS    Reglugerð um leysa  Regulations on lasers  17/06/2011  21/10/2011
 2011/9008/IS Reglugerð um merkingu og rekjanleika erfðabreyttra matvæla og erfoðabreyttrs foðurs Regulation on the labelling and traceability of genetically modified food and feed  16/06/2011

14/12/2010

 

 

 2011/9009/IS Reglugerð um hámarksmagn transfitusýra í matvælum Regulation on the maximum levels for trans-fatty acids in foods  22/06/2011 01/08/2011 
 2011/9010/IS Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir, með síðari breytingum (skrotóbak) Bill for a legislative act amending the Tobacco Control Act No. 6/2002,as subsequently amended (chewing tobacco)  24/06/2011  
 2011/9011/N Forslag til endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1528 om bingo Proposal for Regulations to amend Regulations of 30th November 2004 no 1528 regarding bingo  14/102011 01/01/2012
 2011/9012/N Utkast til Endringer i andsverkloven m.m. Draft amendments for copyright act  05/01/2012  31/05/2013
 2011/9013/IS Frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 Bill on the amendments on the Act on alcohol, no. 75/1998  18/01/2012  
 2011/9014/FL

Verordnung vom ... über den Bau und die Bewilligung von Eisenbahnanlagen (Eisenbahn-Bauverordnung – EBV)

Regulation

of … on the construction and approval of railway installations (Railway Construction Regulation [Eisenbahn-Bauverordnung – EBV])

 28/03/2012  22/05/2012Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS