2000 - Notification list

Notification No. Title Original language Title English Adopted date
00/9001/IS Drög  að reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 398/1995. Regulationdraftconcerning  (3rd) change of Regulation 398/1995  
00/9002/IS Reglugerð nr. 439/2000 um breytingu á reglugerð nr. 588/1993 um merkingu, auglýsingu og kynningu matvæla Regulation No. 439/2000 on an amendment to Regulation No. 588/1993 on the marking, advertisement and promotion of food 01/06/00
00/9003/N Forskrift om elsikkerhet i telenett Regulations related to safety in telecommunications network 01/07/00
00/9004/N Forskrift om endring i forskrifter av 30. juni 1978 om narkotika m.v. – endring i narkotikalisten Regulation amending Regulations of 30 june 1978 concerning narcotic drugs and the like - Addition to the narcotic drug list 12/07/00
00/9005/N Forskrift av 25. januar 1963 nr. 9722 om skytevåpen og ammunisjon m.v., endret 1. januar 2000 Regulation  25 January 1963 No. 9722 relating to firearms and ammunition etc., amended 1 January 2000 01/09/00
00/9006/N Forskrift om endring av forskrift av 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip Regulation amending the regulation of 5 January 1998 No. 6 concerning the construction, equipment and operation of high-speed craft used as passenger craft or cargo craft 22/12/00
00/9007/N Forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip Regulation amending the regulation of 15 September 1992 No. 700 concerning life-saving appliances on passenger ships and cargo ships 22/12/00
00/9008/N Forskrift om endring av forskrift av 23. desember 1999 om sikkerhetsstyringssytem for passasjerskip Regulation amending the Regulations of 23 December 1999 concerning a Safety Management System for passenger ships 09/10/00
00/9009/N Forskrift om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjonskrav for hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart Regulations concerning additional requirements for the handling, controllability, equipment and operational requirements of passenger high-speed craft less than 24 m in length 22/12/00
00/9010/IS REGLUGERÐ um (1. ) breytingu á reglugerð nr. 479/1995 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar berist til landsins og um takmörkun á innflutningi afurða dýra, sem fengið hafa vaxtaraukandi efni. REGULATION on measures to prevent animal diseases from coming into the country and on import restrictions on products from animal that have been given growth stimulants 25/10/02
00/9011/N Forskrift om kortkjedete klorparaffiner Proposal for Regulation governing short-chain chloroparaffins 01/01/01
00/9012/N Forslag til midlertidig godkjenning av formi lhs Draft regulation concerning the temporary authorisation of a new additive in animal feedingstuff  
00/9013/N Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover Regulations of 13 june 2000 concerning the construction, operation, equipment and surveys of fishing vessels 15 m in overall length (loa) and over 13/11/00
00/9014/N   Norwegian Radio Interface Short range devices – Inductive applications  

00/9015/N

 

Forskrift om nonylfenol og oktylfenol og deres etoksilater Regulations concerning Nonylphenol and Octylphenol and their Etoxylates 01/01/02

00/9016/N

 

Forskrift om endring av forskrift av 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, drift, utstyr og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med lengde (L) på 24 meter og derover Draft amendments to: Regulation of 13 june 2000 concerning the construction, operation, equipment and surveys of fishing vessels with 24 m in length (l) and over 01/04/01
00/9017/N   Norwegian Radio Interface Short range devices – Alarms 10/06/02
00/9018/N   Norwegian Radio Interface Short range devices – Automotive radar systems 10/06/02
00/9019/IS D r ö g r e g l u g e r ð Um undanþágur frá lyfjahugtakinu og Hver vítamín og steinefni teljist ekki lyf. (náttúruvörur og fæðubótarefni). D r a f t regulation Concerning exemptions from the concept of medicinal products and What vitamins and minerals are not regarded as medicinal products (natural products and food supplements)  Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS