2003 - Notification list

Notification
No.
Title original language Title English language End of standstill Adopted
03-9029-N Forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram Provisions regarding labelling for electronic distribution of videograms 19/03/04 28/12/04
03-9028-N Forskrift om edle metallvarers finhet og stempling m.v. Draft regulation on the fineness and marking etc. of articles of precious metals 18/03/04 16/02/06
03-9027-N Midlertidig forskrift om typegodkjenning av gevinstautomater Temporary regulation regarding type approval of gaming machines 08/03/04 18/05/03
03-9026-IS R E G L U G E R Ð um undanþágur frá lyfjahugtakinu Draft Regulation on exemptions from the concept of medicinal product.
RegulationAct
08/03/04 The notification has been withdrawn
03-9025-IS Reglugerð um skotelda Regulations on Fireworks emergency procedure 15/12/03
03-9024-N Utkast til Forskrift om vedlikeholdsmerking av tekstilprodukter  m.v. TekstVedlegg Draft regulation on textile care labelling of textile products etc. TextAnnex 02/03/04 01/10/04
03-9023-N Forslag til endringer i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøy-forskriften) av 4. oktober 1994. Del IDel II Proposal for amendments to the Norwegian Vehicle Construction Regulation of 4 October 1994. Part 1Part 2 23/02/04 03/03/04
03-9022-N Forskrift om plantevernmidler Regulations relating to pesticides 09/02/04 26/07/04
03-9021-N Norsk forskrift Regulations relating to plants and measures against pests 09/02/04 21/12/04
03-9020-N Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge Draft regulation concerning the animal health related conditions for import of canine semen into Norway 28/01/04 14/07/04
03-9019-N Forslag til forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff Draft regulations concerning flammable or pressurized substancesImpact assessment 19/01/04 27/02/04
03-9018-IS DRÖG REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð nr. 416/2002 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins. DRAFT on the (1st) change of Regulation no 416/2002 to prevent animal and human diseases and infected animal products from being brought to Iceland 15/12/03 16/12/03
03-9017-N Utkast til forskrift om transport av petroleum i rørledning over land Regulations concerning Transportation of Petroleum in Onshore Pipelines
Part 1Part 2
15/12/03 24/02/04
03-9016-N Utkast til Forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet, 
TEKSTTABELL
Draft Regulation concerning requirements for the technical standard for installations which are used in fish farming activities 28/11/03 11/12/03
03-9015-N Utkast til forskrift om omsetningsforbud av sterk chili og sterke chiliprodukter som inneholder Sudan rød 1 Draft regulation suspending the placing on the market of hot chilli and hot chilli products no standstill - emergency procedure 12/08/2003
03-9014-N Utkast til forskrift om godkjenning av desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler og lignende produkter til bruk i næringsmiddelvirksomhet m.v.
Del 1Del 2
Draft regulations relating to the approval of disinfectants, cleaning agents and similar products for use in the food industry, etc. 20/10/03
03/9013/N Utkast til forskrift om endring av forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Draft regulation amending regulation 27. September 2002 no. 1028 regarding certain contaminants in foodstuff,

part 1part 2

06/10/03 27/11/03
03/9012/N Utkast til produktforskrift av dd.mm.åå nr. XX om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikserter som Beskyttet opprinnelsesbetegnelse Draft of Product Regulations of ddmmyy No. XX for the Protection of the Product Designation “Ringerikserter” as a Protected Designation of Origin 25/09/03 01/06/04
03/9011/N Utkast til forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler Draft of Regulations amending the Regulations of 5 July 2002 No. 698 on the Protection of Designations of Origin, Geographical Indications and Designations of Specific Traditional Character of Agricultural Foodstuffs 27/08/03 24/10/03
03/9010/N (Norsk tekst) Bill on certain aspects of electronic commerce and other information society services 18/08/03 01/03/04
03/9009/N Utkast til produktforskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Økologisk Tettemjølk (Tjukkmjølk) fra Røros som Beskyttet geografisk betegnelse Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation “Økologisk Tettemjølk (Tjukkmjølk) fra Røros” as a Protected Geographical Indication 18/08/03 17/03/04
03/9008/N
Table 30/06/03 20/05/04
03/9007/N Midlertidig forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) Provisional regulations relating to measures against Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) no standstill - emergency procedure 17/03/03
03/9006/N Utkast til forskrift xx 2003 nr. xx om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace) Draft Norwegian Regulation on PAH in Olive Residue Oil (Pomace) 06/06/03 10/09/03
03/9005/N Utkast til forskrift om endring av forskrift av 7. November 2002 nr 1290 - vareopplysninger ved merking av fôrmidler

Draft regulation amending regulation 7 November 2002 nr. 1290 - labelling of feedingstuffs

part I  - part II

12/05/03 Notification has been replaced by new notification  2005/9017/N
03/9004/N   Draft amending Norwegian regulation of 21 December 1993 No. 1388 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in foodstuffs.
08/05/03 10/11/03
03/9003/N Forslag til endring av kjøretøyforskriften Draft proposal concerning acceptance of FMVSS-approved safety belts in motor vehicles
08/05/03 11/08/03
03/9002/N Utkast til forskrift X.X. 2003 nr XXX om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1399 om tillatt bruk av frekvenser
Del 1Del 2
Draft regulations relating to amendment of regulations of 20 december 2000 no. 1399 on authorised frequency use
Part 1Part 2Part 3
16/04/03 28/04/03
03/9001/FL Gesetz vom… über den elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce-Gesetz – ECG) Draft Act on electronic services 08/04/03 16/04/03Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS