2005 - Notification list

Notification  
No.               
Title original language  Title English language    End of
Standstill  
 Adopted
2005-9055-IS Drög að reglugerð um fullyrðingar í merkingu, auglýsingu og kynningu matvæla Draft Regulation on claims on labels, advertisements and presentation of foodstuffs 14/03/06
2005-9054-IS Drög að reglugerð um íblöndun bætiefna í matvæli Draft Regulation on the addition of vitamins, minerals, amino acids and fatty acids to foods 14/03/06 14/06/06
2005-9053-FL Verordnung vom ... Über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei Bauarbeiten ( Bauarbeitenverordnung BauAV) Order on the protection of health and the safety of workers in construction work (Construction Work Order [Liechtenstein's designation: BauAV]) 01/03/06 30/04/07
2005-9052-IS Reglugerð um samhliða innflutt lyf REGULATION on parallel imported medicinal products 23/02/06
2005-9051-IS Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir Bill for a legislative act amending the Tobacco Control Act No. 6/2002 23/02/06 14/06/06
2005-9050-N

Forslag til endringer i Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

Proposed amendments to Act of 26 June 1998 No. 47 concerning Pleasure Craft and Small Craft 13/02/06 16/02/07
2005-9049-N

Utkast til lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 

Proposal for: Act relating to Ship Safety

13/02/06 16/02/07
2005-9048-N Forskrift om endring i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Regulation relating to changes in regulation 1 June 2004 no 922 relating to restrictions on the use of chemicals dangerous to health and environment and other products (the product regulation) 05/01/06 13/07/09
2005-9047-N Utkast til endringer i Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften). Text I - Text II Draft Regulations on amendments relating to Operation of Aquaculture establishments (Aquaculture Operation Regulations). Text I - Text II 23/12/05 31/05/06
2005-9046-N Forslag til forskrift om endring av forskrifter som følge av innføring av regler for fangstbasert havbruk Proposed regulations to amend regulations as a result of the introduction of rules for capture-based aquaculture 14/12/05 03/08/06
2005-9045-N Forslag til forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende

Proposed regulations relating to requirements for vessels that capture and transport live fish

09/12/05 28/12/05
2005-9044-FL Verordnung über die Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 %, (BDSV) Ordinance on the Act on the incentive tax on petrol and diesel oil with a sulphur content of more than 0.001 per cent (BDSV) fiscal measures
2005-9043-FL Gesetz über die Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,001 %, (BDSG) Act on the incentive tax on petrol and diesel oil with a sulphur content of more than 0.001 per cent (BDSG) fiscal measures
2005-9042-N Forskrift til arkivloven av 1. desember 1999 nr. 1566 om ullende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kapittel VIII Regulation pursuant to the Archives Act of 1 December 1999 No. 1566 concerning further technical and archival provisions regarding the handling of public records, Chapter V 18/11/05 24/04/07
2005-9041-N

Utkast til forskrift om endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer - Text I   - Text II

Draft regulation amending regulation 12 April 2005No 319 concerning additives for use in feedingstuffs. 14/11/05 will not be adopted
2005-9040-N Utkast til forskrift om endring av forskrift av 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler Draft regulation amending regulation 26 July 2004 No 1138 on pesticides 07/11/05 19/12/05
2005-9039-N

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler

Text IText II

Draft of Regulations ddmmyy No. XX amending Regulation 21 December 1993 No. 1381 on Materials and Articles in Contact with Foodstuffs Emergency procedure 08/02/2006
2005-9038-IS REGLUGERÐ um eftirlit og skráningu á afli aðalvéla íslenskra skipa DRAFT REGULATION on the surveillance and power rating of main engines in Icelandic ships 20/10/05 31/05/06
                       2005-9037-N
Utkast til forskrift om frakt av last på lasteskip
Draft Regulation concerning the carriage of cargoes on cargo ships 14/10/05 29/06/06
2005-9036-N Utkast til forskrift om frakt av farlig last på lasteskip Draft Regulation concerning the carriage of dangerous cargoes on cargo ships 14/10/05 29/06/06
2005-9035-N Utkast til forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere Secondary legislation on voluntary schemes on self-declaration for certification service providers 14/10/05 21/11/05
2005-9034-N

Utkast til forskrift xxxx 2005 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

 

Draft regulation xxxx 2005 fertiliser marketed as EC-fertiliser 05/10/05 05/11/05
2005-9033-N
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - Txt I - Txt II
Regulations on electrical supply installations - Txt I - Txt II
03/10/05 20/12/05
2005-9032-N FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM TEKNISKE KRAV OG GODKJENNING AV KJØRETØY, DELER OG UTSTYR (KJØRETØYFORSKRIFTEN) - Text I   -  Text II

Amendments to the Norwegian Motor Vehicle Construction Regulation - Text I  - Text II -  Text III

 

26/09/05
2005-9031-FL Verordnung vom ...... 2005 über die Luftreinhaltung auf Baustellen und baustellenähnlichen Betrieben (LRVB)
26/09/05 19/09/06
2005-9030-N Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangermoreller som Beskytta opphavsnemning Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation ”Hardangermoreller” as a Protected Designation of Origin 22/09/05 25/08/06
2005-9029-N Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangerplommer som Beskytta opphavsnemning Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation ”Hardangerplommer” as a Protected Designation of Origin 22/09/05 25/08/06
2005-9028-N Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som Beskytta geografisk nemning Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation”Eplejuice frå Hardanger” as a Protected Geographical Indication 12/09/05 22/11/05
2005-9027-N Følgende forskriftsendringer foreslås vedtatt Amendments to the Regulation on Motor Vehicle Use  Basic Regulation 01/09/05 24/02/06
2005-9026-N Forslag til forskrift om endring av forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Amendments to the Norwegian Motor Vehicle Construction Regulation  Basic Regulation 01/09/05 will not be adopted
2005-9025-N Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangerpærer som Beskytta opphavsnemning Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation “Hardangerpærer” as a Protected Geographical Indication 01/09/05 25/08/06
2005-9024-N Utkast til forskrift om vern av produktnemninga Hardangereple som Beskytta opphavsnemning Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation “Hardangereple” as a Protected Designation of Origin 01/09/05 25/08/06
2005-9023-N Utkast til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Draft Regulation on Organic Farming - Text I - II - III

24/08/05 04/10/05
2005-9022-IS REGLUR um farmvernd RULES on cargo security 22/08/05
2005-9021-N Forskrift nr. …. om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass Regulation No. … concerning the construction and operation of gas-fuelled passenger ships - text I - text II 10/08/05 09/09/05
2005-9020-N Forslag om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 2004-06-01 nr 922 Draft regulation relating to changes in regulation relating to restrictions on the use of chemicals dangerous to health and environment and other products 25/07/05
2005-9019-N Utkast til forskrift om endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking av næringsmidler mv. Draft Regulation Amending the Regulation of 21st December 1993 no. 1385 concerning Labelling of Foodstuffs etc. 20/07/05 09/09/05
2005-9018-N Utkast til forskrift om endring av generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler Draft Regulation Amending the General Regulation of 8th July 1983 no. 1252 concerning the Production and Sale etc of Foodstuffs 20/07/05 09/09/05
2005-9017-N Utkast til forskrift om endring av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer Draft Regulation Amending the Regulation of 7th November 2002 no. 1290 regarding Feeding stuffs 20/07/05 09/09/05
2005-9016-IS Drög að reglugerð um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur Draft regulation in respect of the collection, recycling and deposit on non-reusable beverage packaging 18/07/05
2005-9015-IS

Drög að frumvarpi til laga um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur

 

Draft Bill in respect of measures against pollution caused by non-reusable beverage packaging 18/07/05
2005-9014-IS REGLUR um breytingu á reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum nr. 592/1994 með síðari breytingum RULES amending rules on the construction and equipment of boats with a length of up to 15 m No. 592/1994, as amended 18/07/05 18/09/06
2005-9013-IS REGLUR um breytingu á reglum um smíði og búnað báta með mestu lengd allt að 15 metrum nr. 592/1994 með síðari breytingum RULES amending rules on the construction and equipment of boats with a length of up to 15 m No. 592/1994, as amended 18/07/05 18/09/06
2005-9012-IS REGLUGERÐ um gerð og útbúnað smárækjuskilju REGULATION on the design and construction of juvenile shrimp excluders 15/07/05
2005-9011-IS

REGLUGERÐ um gerð og útbúnað smáfiskaskilju

text I - text II

REGULATION on the design and construction of juvenile fish excluders

text Itext II

15/07/05
2005-9010-N Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett Regulations on safety in electronic communications networks - text I - text II 11/07/05 27/09/05
2005-9009-IS Reglugerð um fis Regulation on microlights 08/07/05 18/09/06
2005-9008-IS Drög að reglugerð um umskipun olíu á rúmsjó

DRAFT REGULATION on transfer of oil on the open sea

05/07/05
2005-9007-IS R E G L U G E R Ð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004 REGULATION amending Regulation No. 122/2004 on the safety of fishing vessels of 15 m in length overall and over 04/07/05 18/09/06
2005-9006-N Utkast til forskrift xx.xx.xxxx nr. xx om beskyttelse av produktbetegnelsen Rakfisk fra Valdres som Beskyttet geografisk betegnelse Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation “Rakfisk fra Valdres” as a Protected Geographical Indication 20/06/05 27/10/06
2005-9005-IS D r ö g a ð Reglugerð um björgunarbáta sem gerðir eru út frá landi. REGULATION on life boats operated from land 15/06/05
2005-9004-IS REGLUGERÐ um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni DRAFT REGULATIONS on the production, importing and wholesaling of alcohol for commercial purposes 23/05/05 06/09/05
2005-9003-N Utkast til endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer Draft Regulation amending Regulation 13 September 1999 No 1052 on seeds 18/05/05 16/06/05
2005-9002-N Forskrift xx.xx 2005 om endring av forskrift 11. oktober 2004 om redningsredskaper på passasjerskip Regulation xx.xx 2005 concerning amendment of Regulation of 11 October 2004 concerning life-saving appliances on passenger ships - text I - text II 09/05/05 24/06/05
2005-9001-N Utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Fjellmandel fra Oppdal som Beskyttet geografisk betegnelse Draft of Product Regulations for the Protection of the Product Designation “Fjellmandel fra Oppdal” as a Protected Geographical Indication  20/4/05  26/05/06Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS