2006 - Notification list

Notification No.  Title original language  Title English language  

 End of
Standstill  
 Adopted
2006/9023/N

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

text 1text 2

Proposal for a regulation amending regulations of 1 June 2004 no 922 relating to restrictions on the use of chemicals and other products hazardous to health and the environment (Product regulations).

text - text 223/03/07 14/12/07
2006/9022/IS REGLUGERÐ um áburð og jarðvegsefni - text 1 - text 2 REGULATION on fertilizers and soil material - text

22/03/07
2006/9021/N

Utkast til forskrift om endringer i forskrift 18. september 2006 nr. 1068 om krav om analyserapport ved import av produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA for å unngå innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris LL 601 og forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

text

Draft of Regulations amending Regulations 18 September 2006 No. 1068 requiring documentation for imports of certain categories of long-grain rice originating in the USA, in order to avoid contamination by non-approved genetically modified rice LL 601 and Regulations 13 February 2004 No. 406. text

emergency procedure 09/11/2006
2006/9020/N Utkast til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Draft regulation concerning evacuation and life-saving appliances on mobile offshore units

29/01/07 04/07/07
2006/9019/N Utkast til forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger Regulation concerning deck cranes, etc. on mobile offshore units

29/01/07 04/07/07
2006/9018/FL Verordnung vom ... über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) Ordinance of ... of the electrical low-voltage installations

22/01/07 

 

21/08/07

   

2006/9017/N

Forslag til forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften)

Konsekvensvurdering

Proposal for a regulation with amendments to Regulations relating to restrictions on the use of chemicals dangerous to health and the environment and other products (Product Regulations)

Environmental Impact assessment21/12/06 21/03/07
2006/9016/N Utkast til forskrift om krav om analyserapport ved import av produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA for å unngå innblanding av ikke-godkjent genmodifisert ris LL 601 Draft regulations requiring documentation for imports of certain categories of long-grain rice originating in the USA, in order to avoid contamination by non-approved genetically modified rice LL 601

emergency procedure 18/09/2006
2006/9015/N Utkast til ny forskrift av xx.xx.2006 om produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt Draft of new regulation of xx.xx.2006 concerning product for cutaneous injection for cosmetic purposes

20/11/06 03/11/08
2006/9014/N Utkast til ny forskrift av xx.xx.2006 om tatoveringsprodukter Draft of a new regulation of xx.xx.2006 concerning tattooing products

20/11/06 03/11/08
2006/9013/N Utkast til forskrift av XXXX 2006 om produkter til utvortes bruk for pleie og merking av dyr med kjemiske midler Draft of regulation of XXXX 2006 concerning products for external use for care and marking using chemical means of animals

20/11/06 notification has been cancelled
2006/9012/N

Utkast til ny forskrift av xx.xx.2006 om legemiddelnære kroppspleieprodukter

Vedlegg

Draft of new regulation of xx.xx.2006 concerning external healthcare products

Appendix20/11/06 notification has been cancelled
2006/9011/N Forskrift dd.mm.åååå om endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) text Amendments in regulation 4 October 1994 no. 918 concerning Motor Vehicles Construction - text III - III - IV

19/10/06 21/11/2007
2006/9010/N Utkast til ny tekst i forskrift 15. oktober 1991 nr 709 om redningsredskaperm .m. på fiske- og fangstfartøy Amendment to Regulation 15 October 1991 No. 709 concerning life saving appliances on board fishing vessels

16/10/06 18/06/07
2006/9009/N

Forslag til ny våpenforskrift 25. januar 1963 nr 9722 - Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Text 1    Text 2    Text 3

Proposed new Firearms Regulation 25 January 1963 no. 9722 - Regulation relating to firearms, firearm parts and ammunition

Text 1   Text 2   Text 326/05/06 25/06/09
2006/9008/N Forslag til Forskrift om typegodkjenning av gevinstautomater Draft Regulation regarding type approval of gaming machines

24/05/06 29/05/06
2006/9007/N Forslag till endring av forskrit om tekniske krav og godkjenning av kjøretoy, deler og utstyr (kjøretoyforskriften)

Amendments to the Norwegian Motor Vehicle Construction Regulation

Text 1       Text 203/05/06 15/05/07
2006/9006/N Forskrift om krav til jernbanevekter Regulation on requirements for Rail Weighbridges

25/04/06 26/04/06
2006/9005/N Forskrift om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner Regulation on requirements for Automatic Gravimetric Filling Instruments

25/04/06 26/04/06
2006/9004/N Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) Regulation on requirements for Automatic Catchweighers

25/04/06 26/04/06
2006/9003/N Forskrift om krav til elektrisitetsmålere Regulation on requirements for Electricity Energy Meters

25/04/06 26/04/06
2006/9002/N Forskrift om selvbygging av luftfartøy, BSL B 3-1 (selvbyggerforskriften) Regulations relating to the self-assembly of aircraft, BSL B 3-1 (Self-Assembly Regulations)

18/04/06 26/06/07
2006/9001/N Forskrift om luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften m.m., BSL B 2-5 Regulations relating to aircraft that are not regulated under EASA Regulation BSL B 2-5 and other provisions

18/04/06 19/01/07Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS