2009 - Notification list

Notification No.  Title original language  Title English language  End of
Standstill  
Adopted
2009/9001/N

Forskrift 4. oktober 1994 nr 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 30-2 lyder

Norwegian text 2

Amendments to the Norwegian Motor Vehicle Construction Regulation 16/04/2009
2009/9002/N Forskrift om endring av forskrift av 26.juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Regulation regarding the change of the Regulation of 26. June 2002 no 847 relating to fire prevention measures and control

 

Impact Assessment

3/06/2009 26 /04/2010
2009/9003/N Forslag til forskrift om krav til taksametre med tilleggsinnretninger Regulation on requirements for taximeters with additional devices 11/06/2009 01/10/09
2009-9004-N

Forskrift om krav om obligatoriske W-standarder — Notifisering til ESA

Utkast til Forskrift om bruk av IT-standarder i forvaltningen

 

Regulations concerning mandatory ICT standards - Notification to ESA

Draft regulations for use of IT standards in the public administration 

 

6/07/2009 19//02/10
2009-9005-N Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse

Høring - utkast til forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse

LOV 1927-07-01 nr 03: Lov om veddemål ved totalisator

LOV 2008-12-19 nr 117: Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.)

LOV 1995-02-24 nr 11: Lov om lotterier m.v. (lotteriloven)

LOV 1992-08-28 nr 103: Lov om pengespill m.v. (pengespilloven)

Draft regulations concerning the prohibition of the processing of payments for gambling without a Norwegian license 06/07/2009 1/06/2010
2009-9006-FL

Gesetz vom ... über den Umgang mit Organismen (Organismengesetz; OrgG)

 

Act Dated ...on the use of Organisms (Organisms Act; OrgG) 21/07/2009
19//02/2010
2009-9007-FL

Verordnung über den Umgang mit Organismen in geschlossenen. Systemen (Einschliessungsverordnung; ESV)

 

Ordinance on the Contained Use of Organisms (Containment Ordinance; CO) 21/07/2009
2009-9008-FL Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung; FrSV) Ordinance on the Use of Organisms in the Environment (Release Ordinance; RO) 21/07/2009
2009-9009-FL Verordnung vom ... über Koexistenzmassnahmen beim Anbau gentechnisch veränderter. Pflanzen sowie beim Umgang mit daraus gewonnenem Erntegut. (Koexistenzverordnung; KoexV) Ordinancedated ...regarding coexistence measures in the cultivation of genetically modified plants and the handling of crops harvested from them (Coexistence Ordinance; CO) 21/07/2009
2009-9010-FL Verordnung vom... über die Abänderung der Energieverordnung
07/09/2009
2009-9011-FL Bauverordnung (BauV)
30/12/2009
2009-9012-IS Frumvarp til laga um eftirlit með hlutum og þjónustu sem hefur hernaðarlega þýðingu. Bill of Law on the Control of Items and Services of Strategic Significance 05/01/2010

2009_9012-IS adopted on 15/06/2010

EN version 2009_9012-IS_EN

 2009-9013-N

Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy.

License Regulation for Radio Equipment in Norwegian Registered Aircraft

 22/02/2010  1/07/2010
 2009-9014-N

Høringsnotat:Teknisk forskrift til planog bygningsloven

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp.
Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

 

Technical Regulations to the Planning and Building Act

 22/02/2010

 FOR 10-03-26 adopted on 9/4/2010

FOR 10-05-11-683 adopted on 18/5/2010

 2009-9015-N

Forskrift om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold

 Regulations relating to the slaughter and sale of domesticated reindeer under traditional Sámi conditions

IMPACT ASSESSMENT

 18/03/2010

26/06/2015


 2009-9016-N  

Utkast til forskrift om endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

 

Draft Regulation amending Regulation 11 October 2006 No 1148 on spirit drinks, introducing quality requirements applying to aquavit produced in Norway labelled and placed on the marked with the protected geographical indication "Norwegian aquavit"

 23/03/2010  17/12/2010

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS