2014 - Notification list

Notification No.  Title original language  Title English language  End of Standstill  Adopted
 2014/9001/N Utkast til forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd Draft regulation amending Regulation on Food Supplements  29/07/2014

24/09/2014

Forskrift

 2014/9002/N Forslag til endringsforskrift til forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften) Draft regulation amending the Regulations concerning use of vehicles  11/08/2014

07/10/2014

Forskrift

 2014/9003/N   

Forslag til forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger

  

Draft Regulations concerning towing arrangement and transit of mobile offshore units

 12/09/2014

Cancelled and replaced by 2015/9011/N
 2014/9004/N Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Regulation on requirement of the use of electronic toll collection units in motor vehicles  17/09/2014

10/10/2014

Forskrift 

 2014/9005/N Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Regulation on the handling of explosives precursors  19/09/2014

02/06/2015

Forskrift

 2014/9006/N Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Appendix to Consultation Document: Amendments to Technical Building Works Regulations  26/09/2014

09/12/2014

Forskrift

 2014/9007/N Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Draft for new regulation on voluntary labelling of goods with the Keyhole  26/09/2014

 18/02/2015

Forskrift

 2014/9008/N

Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Proposal for amendments to the technical requirements for building works, Technical Building Works Regulations of 26 March No. 489    Closed
 2014/9009/N Utkast til forskrift om endringer i forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. og forskrift om gjødsel som omsettes som EF-gjødsel (detonasjonstest, importmelding mm.) Regulations amending Regulations concerning trade with fertilisers, liming materials etc.  26/09/2014

 26/11/2014

Forskrift

 2014/9010/IS  Frumvarp til laga  um byggingarvörur Construction product not subject to CE marking requirements   03/12/2014
 2014/9011/N

Utkast til forskrift om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Draft amendments to the Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation (Radiation Protection Regulations, No. 1380 of 29 October 2010)

 09/10/2014

 5/12/2014

Forskrift

 2014/9012/N Forslag til forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger Proposal for Regulations concerning drinking water and drinking water systems on mobile offshore units  16/10/2014 Cancelled and replaced by 2015/2010/N
 2014/9013/N

Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Regulations concerning radiocommunication equipment for Norwegian ships and mobile offshore units  17/10/2014

 1/05/2015

Forskrift

 2014/9014/N Forskrift om fremmede organismer
Regulations relating to alien organisms
 
 29/10/2014

19/06/2015

Forskrift


 2014/9015/N Forslag til endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1528 om bigo

Proposal for Regulations to amend Regulations of 30th November 2004 No 1528 regarding bingo

 20/11/2014

 15/12/2014

Forskrift

 2014/9016/IS Drög að nýrri reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla Draft for a new Regulation on the use of the Keyhole label in the marketing of foodstuffs  01/12/2014  17/04/2015
 2014/9017/N Forslag til forskrift om endringer i forskrift til lov om lotterier m.v. Draft Regulation amending the Regulation to the Lottery Act
 19/01/2014

27/02/2015

 Forskrift


 2014/9018/IS REGLUR um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994, með síðari breytingum. Rules amending rules on rescue and safety equipment aboard Icelandic vessels no 189/1994 with later amendments  25/02/2015

24/03/2015

Reglur

 2014/9019/IS Reglugerd um veitingu leyfa til samhliða innflutnings lyfja Regulation on granting of licences for parallel import of medicinal products for human use and veterinary use  27/02/2015  25/04/2016

Reglugerd
 2014/9020/N Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Draft regulation concerning non-commercial movement of pets  10/03/2014  19/05/2015

Forskrift

 2014/9021/N Utkast til forskrift om endring av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler Draft regulation amending regulation concerning animal health conditions for import and export of live mammals, birds, reptiles, amphibians, bees and bumblebees   13/03/2014  19/05/2016

Forskrift 

Article
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS