2015 - Notification list


Notification No Title in original language  Title English language End of Standstill Adopted
 2015/9001/N Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger Regulation on requirements of the net content etc. of prepackages  15.04.2015 01.01.2016

NO

EN 

 2015/9002/N Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften)  Regulations on requirements relating to tramways, underground railways and suburban railways, etc. (the Requirements Regulations)   26.05.2015 04.06.2015
 2015/9003/N Forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram Regulations on the protection of minors against harmful audiovisual programmes  25.06.2015 26.06.2015
2015/9004/N Forslag til nye energikrav 2015 Proposal for new energy requirements 2015  26.06.2015 12.11.2015
 2015/9005/N Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Regulation for the use of ICT standards in the health and care services

 26.06.2015

01.07.2015

 2015/9006/N

Forskrift om endringer i forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger

Regulation concerning amendments to Regulations of 31 January 1984 No. 227 concerning precautionary measures against fire and explosion on mobile offshore units  31.07.2015

26.08.2015


2015/9009/N Utkast til endringer i tobakkskadeloven Draft amendments to the tobacco control ACT  06/08/2015  01.07.2017
 2015/9010/N Utkast til forskrift [dd.mm.åååå] om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger Proposal for Regulations concerning potable water and potable water systems on mobile offshore units  27.08.2015 04.12.2015

NO
EN

 2015/9011/N Forslag til forskrift om slepearrangement og forflytning av flyttbare innretninger Draft Regulations on towing arrangement and transit of mobile offshore units  01.10.2015  04.12.2015
2015/9012/N Forskrift om endring i forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Regulation amending Regulation 19 May 2015 no. 541 relating to Declaration of Chemicals to the Product Register  22.10.2015

23.05.2016


 2015/9013/IS ReglUGerÐ um endurnýtingu úrgangs Regulation on the recovery of waste  23.10.2015

04.12.2015

 2015/9014/FL Verordnung vom ... über die Haltung von Wildtieren (Wildtierverordnung) Draft legislation on the keeping of wild animals  04.11.2015 15.12.2015 
 2015/9015/FL Verordnung vom ... über den Tierschutz beim Züchten Draft legislation on the protection of breeding animals   04.11.2015 15.12.2015
 2015/9016/N

Forslag til forskrift om endring av forskrift om brannsikring på skip

Proposal for Regulation concerning amendments to Regulations on fire protection on ships

 03.12.2015

07.12.2015

 
 2015/9017/N Forslag til forskrift om endring av forskrift om farlig last på norske   Proposal for Regulation concerning amendments to Regulations on dangerous goods on Norwegian ships  04.12.2015 11.12.2015
 2015/9018/N Forslag til forskrift om oppheving av forskrift om drift av flyttbare innretninger og endring i byggeforskriften, kranforskriften, VMS- forskriften og brannforskriften Proposal for Regulation concerning repeal of Regulations on the operation of mobile offshore units and amendments to the Regulations on the construction of mobile offshore units  15.01.2016 19.01.2016 
 2015/9019/N Forslag til forskrift om ballastsystem på flyttbare innretninger Draft Regulations on ballast systems on mobile offshore units  15.01.2016 27.01.2016
 2015/9020/N Utkast til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Draft Regulations on evacuation and life-saving appliances on mobile offshore units  27.01.2016

02.02.2016

 2015/9021/IS Frumvarp til laga um breytingar á lyfjalögum, nr. 93/1994, og lögum um lækningatæki, nr. 16/2001, með síðari breytingum (gjaldtaka) Bill on the amendment of the Medicinal Products Act, No. 93/1994, and the Medical Devices Act, No. 16/2001, with subsequent amendments. (Fees)  26.02.2016  
 2015/9022/FL Gesetz vom …über die Abänderung des Geldspielgesetzes    23.03.2016   07.04.2016
 2015/9023/N Forslag til endringer I tobakksskadelove Draft amendments to the tobacco control act  23.03.2016 01.07.2017Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS