Press Releases

Speech: 25 Years Safeguarding the EEA Agreement - 25.6.2019

 ESA President Bente Angell-Hansen's speech at the EFTA Ministerial meeting, 23 - 25 June 2019.

Read more

ESA tar nye skritt i Telenor-undersøkelse - 25.6.2019

PR(19)17 – Norwegian version

Read more

ESA godkjenner offentlig anskaffelsesunntak - 17.6.2019

PR(19)16 – Norwegian version

Read more

ESA undersøker angivelig statsstøtte i Trondheim - 16.4.2019

PR(19)13 – Norwegian version

Read more

ESA lukker konkurransesak om e-betaling i Norge - 3.4.2019

PR(19)11 – Norwegian version

Read more

EFTA-landene øker statlig støtte til miljøtiltak - 14.3.2019

PR(19)06 – Norwegian version

Read more

Norge, Island og Liechtenstein forbedrer seg - 7.3.2019

PR(19)05 – Norwegian version

Read more

Liechtenstein, Island und Norwegen verbessern sich - 7.3.2019

PR(19)05 – German version

Read more

Ísland breyti reglum um innflutning á fersku kjöti - 13.2.2019

PR(19)03 - Icelandic version

Read moreOther EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS