Press Releases

COVID-19: Vil unngå å forsinke smittevernutstyr - 30.3.2020

PR(20)09 - Norwegian version

Read more

NAV-saken: EØS-rettslig vurdering - 11.3.2020

PR(20)03 - Norwegian version

Read more

ESA: Norske eierskapsbegrensninger bryter EØS-avtalen - 11.3.2020

PR(20)03 - Norwegian version

Read moreOther EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS