Browse by year:


Competition

ESA lukker konkurransesak om e-betaling i Norge

3.4.2019

PR(19)11 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har besluttet å lukke en sak om mistenkte brudd på EØS-avtalens konkurranseregler.

På grunnlag av en klage innledet ESA en etterforskning av Finans Norge, Bits, BankID, DNB og Nordea for mulige ulovlige avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden med sikte på å forhindre Trustly, en svensk leverandør av elektroniske betalingsinitieringstjenester, fra å kunne tilby sine tjenester i Norge.

Les åpningsbeslutningen her.

ESAs lukningsbeslutning er fattet etter en nærmere vurdering av alle omstendigheter i saken. Kort tid etter at ESA åpnet en formell sak kom det på plass tekniske løsninger og avtaler som sikrer markedstilgang. I november 2018 trakk Trustly tilbake klagen og bekreftet at de ikke lenger opplever hindringer i Norge.

På bakgrunn av dette og ut fra prioriteringshensyn har ESA besluttet å lukke saken. ESA vil fortsette å holde de relevante markedene under nøye oppsyn i Norge.   

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang 
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS