Browse by year:


Competition

ESA tar nye skritt i Telenor-undersøkelse

25.6.2019

PR(19)17 – Norwegian version

EN | NO

ESA har forelagt Telenor ytterligere argumenter og bevis i undersøkelsen av om selskapet misbrukte en dominerende markedsposisjon innen mobilkommunikasjon i Norge.

EØS-tilsynet ESA supplerte i går, 24. juni, sitt varsel om vedtak i konkurransesaken mot Telenor. Tillegget til varselet om vedtak er et nytt formelt skritt i etterforskingen, der ESA informerer Telenor skriftlig om ytterligere argumenter og bevis i saken som er reist mot dem.

Av prioriteringshensyn vil ESA nå prioritere etterforskningen av marginene som var tilgjengelige for Telenors konkurrenter på mobile bredbåndstjenester til privatkunder. ESA har besluttet å ikke gå videre med etterforskningen av bruddgebyr/klausuler i Telenors bedriftskontrakter, men vil fortsette å følge nøye med på slik kontraktpraksis.

ESA har vurdert Telenors detaljerte tilsvar til varselet om vedtak fra 2016 og samlet mer informasjon fra markedsaktører. Arbeidet har brakt frem ytterligere argumenter og bevis som styrker ESAs foreløpige standpunkt om at Telenor kan ha misbrukt en dominerende stilling og hindret konkurranse ved å skvise sine grossistkunders marginer på frittstående mobile bredbåndstjenester til privatkunder i Norge.

Tillegget til ESAs varsel om vedtak gir Telenor anledning til å svare på det som nå er nytt. Telenor er invitert til å gi kommentar innen 13.august 2019, og kan be om å bli hørt også muntlig. Tillegget til varselet foregriper ikke den endelige konklusjonen i saken.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS