Browse by year:


Competition

Konkurranse: ESA gransker DNB, Nordea, Finans Norge og BankID

26.10.2016

PR(16)49 – Norwegian version

EN  | NO

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mistenker brudd på EØS-avtalens konkurranseregler og åpner en formell sak mot DNB, Nordea, Finans Norge og BankID. I tillegg skal ESA granske Bits, som eies av Finans Norge.

ESA skal etterforske om disse medlemmene av banknæringen har brutt kartellforbudet gjennom å inngå avtaler, delta i avgjørelser eller samkjøre praksis for å stenge nye e-betalingstjenester ute fra det norske markedet.

«Avgjørelsen om å åpne en formell sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert eller foregriper hva utfallet av granskingen blir. Det betyr kun at ESA skal foreta en grundig undersøkelse», sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

Norske forbrukere får ikke tilgang til en ny betalingstjeneste som er tilgjengelig i de fleste andre EØS-land, og ESA vil undersøke om banknæringens utestengelse av denne tjenesten er i strid med EØS-avtalen.

«At nye aktører kommer inn og styrker konkurransen på dette området, er viktig for nettbutikker og gir et bedre tilbud til forbrukerne i Norge. Vi kommer til å prioritere denne saken», sier Büchel.

Bakgrunn

ESA mottok i 2015 en klage fra det svenske selskapet Trustly, som tilbyr elektroniske betalingsløsninger og mener det blir hindret i å selge tjenesten sin i Norge. ESA skal granske saken i lys av artikkel 53 i EØS-avtalen. ESA kan også komme til å utvide granskingen og kan inkludere ytterligere finansinstitusjoner senere om det viser seg nødvendig.

Dokumenter

 

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
Tel. (+32) 2 286 18 66
Mob. (+32) 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS