Browse by year:


Competition

Konkurranse: Widerøe kan ha brutt konkurransereglene i EØS

3.5.2018

PR(18)13 – Norwegian version

EN   | NO

EØS-tilsynet ESA mistenker Widerøe's Flyveselskap AS for å ha brutt konkurransereglene i EØS. ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe har misbrukt markedsmakten sin i Norge.

Widerøe«Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen», sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

ESA har i dag sendt en meddelelse om innsigelser til Widerøe som gjelder selskapets opptreden i tilknytning til statlig finansierte regionale flyruter i Norge, kjent som anbudsruter eller FOT-ruter.

For å delta i mange av anbudskonkurransene om FOT-rutene var det tidligere nødvendig å ha et konkret satellittbasert innflygingssystem. Systemet kalles SCAT-1 og er installert på mange av de regionale flyplassene i Norge for å sørge for sikker innflyging på steder med vanskelige forhold. For å kommunisere med satellittsystemet måtte flyene ha egne mottakere installert om bord. Widerøe eier alle de tilgjengelige mottakerne til SCAT-1.

ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til de nødvendige mottakerne. På den måten synes Widerøe tidligere å ha vært det eneste selskapet som kunne vinne en del av anbudskontraktene. 

«Hvis det i realiteten bare finnes ett selskap som kan vinne statlige anbud, kan staten måtte betale mer enn nødvendig. Regningen lander i så fall hos skattebetalerne», sier Büchel.

ESA gjennomførte en uanmeldt kontroll hos Widerøe i juni 2014. En stor mengde materiale ble samlet inn, og i juni 2016 åpnet ESA en formell undersøkelse for å se nærmere på flyselskapets praksis.

Dagens meddelelse om innsigelser foregriper ikke det endelige utfallet i saken, som først blir avgjort etter at Widerøe har fått svare på anklagene. Selskapet har svarfrist til 3. juli og kan også be om en muntlig høring for å legge fram sine tilsvar. Dersom ESA får bekreftet de foreløpige konklusjonene, kan EØS-tilsynet til slutt velge å ilegge Widerøe en bot.


Se faktaarket om saken for mer informasjon. Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS