Browse by year:


Competition

Konkurranse: ESA ber om innspill på fergeruten Sandefjord - Strømstad

21.12.2015

PR(15)61 – Norwegian version

EN | NO

Etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA i mars åpnet formell sak mot Color Line AS og Sandefjord kommune, har partene foreslått tiltak for å avhjelpe de konkurransemessige problemene ESA har påpekt.

Color Line driver en fergerute med taxfree-salg mellom Sandefjord og Strømstad. Sandefjord kommune eier og driver Sandefjord havn. Color Lines tilgang til havnen reguleres av en kommersiell avtale med Sandefjord kommune.

  ESAs foreløpige vurdering tilsier at Color Line og Sandefjord kommune har forhindret andre fergeselskaper fra å starte opp eller videreutvikle egen fergevirksomhet på strekningen SandefjordStrømstad. Hvis vi finner at de foreslåtte tiltakene møter våre bekymringer for konkurransen, kan vi avslutte saken ved å gjøre tiltakene bindene for partene, sier Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.

ESA ber nå interesserte parter om å gi innspill på de foreslåtte tiltakene.

Forslaget innebærer at Color Line og Sandefjord kommune med umiddelbar virkning tilbyr et annet fergeselskap, Fjord Line AS, levedyktige seilingstider fra Sandefjord havn. Med virkning fra 1. januar 2020 skal seilingstidene fra Sandefjord indre havn tildeles på nytt. Tildelingen skal baseres på kriterier som ivaretar konkurranse, likebehandling og ikke-diskriminering. Samtidig beholder Fjord Line sine seilingstider frem til 31. desember 2025. Sandefjord kommune skal utlyse tildelingen av nye seilingstider fra 2020 senest 1. mars 2016 med frist for å levere tilbud innen 1. september 2016.

En melding som oppsummerer de foreslåtte tiltakene og ber interesserte parter om å komme med innspill på tiltakene, er tilgjengelig på ESAs nettside. Meldingen vil også offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og i EØS-tillegget. Fristen for å gi innspill på tiltakene er én måned etter publisering i Den europeiske unions tidende. Kommentarer kan sendes per e-post til: registry@eftasurv.int.

Relaterte dokumenter:

-          Faktaark

-          Melding om markedstesting vedrørende Color Line

-          Melding om markedstesting vedrørende Sandefjord kommune

-          Avhjelpende tiltak foreslått av Color Line AS

-          Avhjelpende tiltak foreslått av Sandefjord kommune

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gjermund Mathisen
direktør
mob. +32 491 86 32 57
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS