Browse by year:


Competition

Color Line ilagt 145 millioner kroner i bot for brudd på EØS-konkurranseregler

14.12.2011

PR(11)78 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag ilagt Color Line en bot på EUR 18,811 millioner, om lag NOK 145 millioner, for brudd på EØS-avtalens konkurranseregler.[1]

Saken gjelder Color Lines rute mellom Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige. Selskapet var i mange år alene om å tilby seilinger med  taxfree-salg ombord over denne delen av Oslofjorden.

Color Line inngikk i 1991 en avtale med Strömstad kommune for å sikre seg eksklusiv adgang til kommunens havn, Torskholmen. Siden det ikke fantes andre tilsvarende havnemuligheter i dette området av Sverige, førte avtalen til at andre selskaper ikke slapp til i markedet før slutten av 2005.

Color Line har gjennom mange år opptrådt i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen. Den langsiktige eneretten til Color Line har hindret fri konkurranse på ruten Sandefjord-Strømstand og skadet forbrukernes interesser,” sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

I ESAs vedtak i dag konluderes det også med at Color Line misbrukte sin dominerende markedsposisjon fra 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft, til desember 2005, da en konkurrent fikk tilgang til havnen.

ESA mottok en klage i saken i 2006 og gjennomførte deretter en omfattende  etterforskning. Dagens vedtak følger opp ESAs foreløpige innsigelser sendt Color Line i  desember 2009 (se pressemelding PR(09)98). Color Lines svar  er blitt grundig gjennomgått før ESA i dag tok en formell beslutning i saken.

For bakgrunn om vedtaket, se ESAs spørsmål og svar om saken.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187[1] EØS-avtalens artikkel 53 og 53.
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS