Browse by year:


Competition

Konkurranse: Uanmeldte inspeksjoner i elektrisitetssektoren

7.2.2012

PR(12)06 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA kan bekrefte at ESA og EU-kommisjonen, assistert av nasjonale konkurransemyndigheter, i dag gjennomførte uanmeldte inspeksjoner hos selskaper som driver europeiske strømbørser.

Strømbørser er markedsplasser for strømhandel på grossistnivå. EU-kommisjonen har grunn til å tro at de inspiserte selskapene kan ha brutt konkurransereglene i EØS-avtalen og EU-traktaten.

ESA gjennomførte inspeksjonen i Norge på anmodning fra EU-kommisjonen, som etterforsker denne konkrete saken.

Uanmeldte inspeksjoner er et første skritt i etterforskningen av antatte konkurransbegrensende tiltak. At ESA og EU-kommisjonen foretar slike inspeksjoner, betyr ikke nødvendigvis at selskapene har brutt konkurransereglene. Inspeksjonene foregriper heller ikke ufallet av selve etterforskningen.

Det er ingen bestemt tidsfrist for å fullføre en etterforskning av mulig brudd på konkurransereglene. Varigheten bestemmes av en rekke faktorer, blant annet hvor kompleks hver enkelt sak er, i hvor stor grad de aktuelle selskapene samarbeider i etterforskningen og hvordan selskapets rett til forsvar utøves.

For mer informasjon om dagens inspeksjoner, se EU-kommisjonens pressemelding.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS