Browse by year:


Competition

Konkurranse: Vedtaket i Color Line-saken offentliggjort

16.3.2012

PR(12)15 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag offentliggjort vedtaket i Color Line-saken på sine hjemmesider.

Vedtaket ble fattet 14. desember 2011 og gjelder Color Lines rute mellom Sandefjord i Norge og Strömstad i Sverige.

ESA fastslo at Color Lines langsiktige og eksklusive havneavtale i Strömstad var i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen fra 1994, da EØS-avtalen trådte i kraft, til desember 2005, da en konkurrent fikk tilgang til havnen. ESA ila Color Line en bot på EUR 18,811 millioner, om lag NOK 145 millioner, for overtredelsen (se PR(11)78).

Color Line har valgt ikke å bringe saken inn for EFTA-domstolen og betalte boten 14. mars 2012.

Bøter som betales til ESA, overføres i løpet av 30 dager til de tre EØS EFTA-landene etter den nøkkelen som gjelder for disse landenes bidrag til ESAs budsjett. Det betyr at 89% overføres til Norge, 9% til Island og 2% til Liechtenstein.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
Tel.
(+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS