Browse by year:


Competition

Konkurranse: EFTA-domstolen opprettholder ESAs vedtak i Posten-saken

18.4.2012

PR(12)19 - Norwegian version

EFTA-domstolen avviste i dag en sak anlagt av Posten Norge AS mot et vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan ESA i juli 2010.

I vedtaket ila ESA Posten Norge en bot på 12,89 millioner euro (omlag 97 millioner kroner etter dagens kurs) for å ha misbrukt sin dominerende stilling i pakkepostmarkedet i Norge i perioden 2000 til 2006.

I sin dom justerte EFTA-domstolen boten ned til 11,112 millioner euro (omlag 84 millioner kroner), men støttet ellers ESAs vedtak.

Jeg er glad for at denne saken nå er endelig avgjort. Det er viktig at dominerende foretak respekterer konkurransereglene i EØS-avtalen, ettersom effektiv konkurranse fører til bedre produkter og lavere priser for forbrukerne,” sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Bøter som betales til ESA overføres i løpet av 30 dager til de tre EØS EFTA-landene etter den nøkkelen som gjelder for disse landenes bidrag til ESAs budsjett. Det betyr at 89% overføres til Norge, 9% til Island og 2% til Liechtenstein.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66

mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS