Browse by year:


Competition

Konkurranse: Uttalelse vedrørende uanmeldt inspeksjon i Norge

4.12.2012

PR(12)77 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA bekrefter at vi, i samarbeid med Konkurransetilsynet, i dag 4. desember 2012 iverksatte en uanmeldt inspeksjon hos Telenor ASA og Telenor Norge AS på Fornebu. ESA ha grunn til å tro at disse selskapene kan ha brutt EØS-avtalens konkurranseregler.

Uanmeldte inspeksjoner er innledningen på en undersøkelse av mulig konkurransebegrensende forhold. At ESA utfører slike inspeksjoner betyr ikke nødvendigvis at selskapene har overtrådt konkurransereglene. Inspeksjonene foregriper heller ikke utfallet av selve undersøkelsen.

Det er ingen fast tidsfrist for hvor lenge en konkurranseundersøkelse kan pågå. Undersøkelsens varighet er avhengig av flere faktorer, som sakens kompleksitet, i hvilken grad selskapene samarbeider og hvordan selskapenes prosessuelle rettigheter ivaretas.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Andreas Bjørgan
Direktør i ESAs avdeling for statsstøtte og konkurranse
Tel.
(+32)(0)2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS