Browse by year:


Competition

Konkurranse: ESA åpner sak mot Telenor

26.3.2014

PR(14)21 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet formell sak mot Telenor Norge AS og Telenor ASA. ESA etterforsker hvorvidt Telenor har brutt konkurransereglene i EØS-avtalen.

ESA vil undersøke om Telenors prissetting har resultert i en ulovlig marginskvis for konkurrenter som tilbyr mobile datatjenester til sluttbrukere og pakkeløsninger for mobile telekommunikasjonstjenester. ESA vil også etterforske hvorvidt klausuler i Telenors kontrakter for mobile telekommunikasjonstjenester til sluttbrukere kan virke utestengende overfor Telenors konkurrenter.

Dersom slik atferd kan påvises, er det grunn til å tro at den kan ha gått ut over sluttbrukerne, ved å gjøre det vanskeligere for Telenors konkurrenter å etablere seg eller å vokse i markedet. Mulige konsekvenser av slik utestengende atferd er færre valgmuligheter, høyere priser og mindre nyskaping.

Avgjørelsen om å åpne sak betyr ikke at ESA har funnet det bevist at det eksisterer brudd på konkurransereglene, og sier ikke noe om det endelige utfallet av etterforskningen. Det betyr kun at ESA vil fortsette med en mer omfattende etterforskning,” understreker avdelingsdirektør Per Andreas Bjørgan.

Bakgrunn

ESA gjennomførte en uanmeldt kontroll på Telenors hovedkontor i desember 2012. En stor mengde materiale ble samlet inn, både i form av dokumenter og elektroniske data.

 

Dokumenter:

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS