Browse by year:


Competition

Konkurranse: Uanmeldt kontrollbesøk i Norge

17.6.2014

PR(14)36 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA kan bekrefte at ESA i dag gjennomfører en uanmeldt kontroll relatert til flysektoren i Norge. ESA vil undersøke om det kan foreligge brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen.

Kontrollen finner sted i lokalene til flyselskapet Widerøe's Flyveselskap AS og blir gjennomført med bistand fra Konkurransetilsynet.

Uanmeldte kontrollbesøk er et innledende skritt i etterforskningen av mulig konkurransebegrensende atferd eller misbruk av en dominerende stilling.

– Selv om ESA foretar slike kontrollbesøk betyr det ikke at et selskap har gjort seg skyldig i konkurransebegrensende atferd. Kontrollen foregriper heller ikke utfallet av selve etterforskningen, sier Per Andreas Bjørgan, direktør i ESAs avdeling for statsstøtte og konkurranse.

Det er ingen bestemt tidsfrist for når en etterforskning av mulig konkurransebegrensende atferd må fullføres.

– Varigheten av en etterforskning vil avhenge av en rekke faktorer, som hvor kompleks saken er, i hvilken grad selskapene samarbeider under etterforskningen og hvordan selskapene utøver sin rett til å forsvare seg, sier Bjørgan.


ESA kan ikke gi mer konkret informasjon om denne saken nå, men generelle spørsmål om ESA og ESAs virksomhet kan rettes til:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
+32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 

Dokumenter
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS