Browse by year:


Competition

Konkurranse: ESA åpner sak mot Color Line og Sandefjord kommune

6.3.2015

PR(15)08 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet formell sak mot Color Line og Sandefjord kommune for å undersøke nærmere om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen.

Color Line driver en fergerute med taxfree-salg mellom Sandefjord og Strømstad. Sandefjord kommune eier og driver Sandefjord havn. Denne type drift av havnen er å regne som forretningsvirksomhet. Color Lines tilgang til havnen reguleres av en kommersiell avtale med Sandefjord kommune.

ESA vil særlig undersøke om denne havneavtalen begrenser konkurransen, og om partene har misbrukt en dominerende stilling i markedet, det være seg det berørte forbrukermarkedet (Color Line) eller et marked for havnetjenester til fergeselskaper (Sandefjord kommune).

Et sentralt spørsmål vil være om havneavtalen gir et ulovlig vern for Color Lines seilingstider som kan forhindre at konkurrenter etablerer seg eller vokser. Det kan ramme forbrukerne i form av færre valgmuligheter, høyere priser og dårligere utsikter til forbedring av tjenestetilbudet.

– Beslutningen om å åpne sak betyr ikke at ESA allerede har konkludert med at konkurransereglene er brutt. Utfallet av saken er ikke gitt. Beslutningen innebærer imidlertid at ESA vil gjennomføre en nærmere granskning før det trekkes en endelig konklusjon, forklarer direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling Gjermund Mathisen.

ESAs undersøkelse vil både omfatte informasjon som ESA allerede er i besittelse av, og ny informasjon som vil bli hentet inn fra berørte parter.


Bakgrunn

I desember 2011 ble Color Line AS og Color Group AS ilagt en bot på 18,8 millioner euro (rundt 145 millioner kroner) etter at ESA hadde konkludert med at det forelå brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen. Den saken gjaldt en langsiktig eksklusivitetsavtale om tilgang til Strømstad havn. Havneavtalen mellom Color Line og Sandefjord kommune som nå blir gransket, var ikke omfattet av vedtaket i 2011.

ESA har de siste årene nøye fulgt utviklingen i markedet for passasjerfergetrafikk med taxfree-salg mellom Norge og Sverige og har det siste året blant annet innhentet ytterligere informasjon fra Color Line, Sandefjord kommune og Strømstad kommune.


Dokumenter:


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gjermund Mathisen
direktør
tel. +32 2 286 18 60
mob. +32 491 86 32 57





Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS