Browse by year:


Competition

Konkurranse: Telenor kan ha brutt EØS-konkurransereglene

1.2.2016

PR(16)04 - Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, er bekymret for at Telenor kan ha misbrukt sin dominerende stilling i Norge. ESAs foreløpige konklusjon er at Telenor har hindret konkurransen i to markeder for mobiltjenester til norske brukere.

– Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hemmer konkurransen. Begrenset konkurranse kan ramme forbrukerne i form av høyere priser, lavere kvalitet, dårligere utvalg og mindre nyskaping. Det er derfor i norske forbrukeres interesse at ESA griper inn i saken, sier Frank Büchel, som sitter med særskilt ansvar for konkurransesaker i ESAs beslutningsorgan, kollegiet.

ESA har i dag sendt et brev med innsigelser mot Telenors opptreden i tre norske markeder: grossistmarkedet for tilgang og originering i mobilnett, markedet for mobilt bredbånd til privatkunder og markedet for mobiltjenester til bedriftskunder.

Når det gjelder de to første markedene, finner ESA det sannsynlig at Telenors prising av mobiltilgang- og origineringstjenester for grossistkunder har begrenset konkurransen i markedet for mobilt bredbånd til privatkunder. I perioden fra januar 2008 til slutten av 2012 tok Telenor høyere priser av grossistkunder enn de selv solgte tjenester for i sluttbrukermarkedet.

Når det gjelder markedet for mobiltjenester til bedriftskunder, er ESA bekymret for at Telenor har begrenset konkurransen ved å gjøre det svært vanskelig for kundene å bytte leverandør, og for dyrt for konkurrenter å kapre kunder fra Telenor. Klausuler i Telenors kontrakter binder kundenes abonnementer i to år og utløser høye straffegebyrer dersom en kunde sier opp et abonnement før tiden. Gebyrene overgår det kunden kan spare ved å akseptere bindingstiden. ESAs foreløpige konklusjon er at også dette innebærer et brudd på EØS-konkurransereglene. Denne atferden pågår fortsatt, og ESA etterforsker perioden fra 2008 og frem til i dag.


Telenor har til 11. april 2016 med å svare på ESAs innsigelser. Telenor kan også be om en muntlig høring. Saken blir ikke endelig avgjort før Telenor har fått svare på anklagene.

Dersom ESA får bekreftet de foreløpige konklusjonene, vil ESA fatte vedtak om at Telenor må stanse den ulovlige atferden. I et endelig vedtak kan ESA også ilegge bøter.


Mer informasjon


Pressehenvendelser rettes til:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS