Browse by year:


Internal Market

Avslutter sak om reise, kost og losji for tilreisende arbeidere

19.12.2018

PR(18)33 – Norwegian version

EN | NO

ESA: Nye norske regler om kompensasjon for reise, kost og losji for tilreisende arbeidere er i tråd med EØS-reglene.


EØS-tilsynet ESA har i dag avsluttet to klagesaker om regler knyttet til arbeidere som sendes på midlertidig oppdrag til Norge fra andre EØS-land.

Tariffnemnda i Norge bestemte den 11. oktober å endre reglene i flere kollektive avtaler om kompensasjon for reise, kost og losji slik at de vil være i samsvar med kommende EØS-regler.

"Dette vedtaket sikrer at når tilreisende arbeidere fra andre EØS-land pålegges å reise i Norge, har de samme rettigheter ved slike reiser som norske arbeidstakere», sier ESAs president Bente Angell-Hansen.

ESA så på saken etter å ha mottatt to klager vedrørende norske regler om kompensasjon for reise, kost og losji av utstasjonerte arbeidstakere på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien og i renholdsbedrifter.

Les ESAs avgjørelser her og her.   

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
e-post: oso@eftasurv.int


Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS