Browse by year:


Internal Market

ESA godkjenner offentlig anskaffelsesunntak

17.6.2019

PR(19)16 – Norwegian version

EN | NO

ESA har godkjent et unntak som gjelder for leverandører av offentlige busstjenester i Norge. Dette vil gjelde ved inngåelse av kontrakter relatert til driften av offentlig busstransport i Norge.

VY Buss AS (tidligere Nettbuss) sendte i november i fjor en generell unntaksforespørsel fra anskaffelsesreglene som angår såkalte forsyningsaktiviteter.

Disse sektorene omfatter vann, energi, transport og posttjenester, og er underlagt egne regler. Unntak kan gis dersom det er uhindret adgang til markedet og tilstrekkelig nivå av konkurranse i markedet i landet det gjelder.

ESA mener aktiviteten på dette markedet i Norge har tilstrekkelig konkurranse og at adgangen til markedet ikke er begrenset.

Beslutningen er basert på at operatører deltar i konkurransedyktige anbudsprosesser for å få tildelt kontrakt for tjenestene. Disse operatører trenger ikke å følge innkjøpsreglene når de tildeler ytterligere kontrakter selv.

Les avgjørelsen her. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS