Browse by year:


Internal Market

ESA lukker sak om utvidelse av Oslofjordtunnelen

3.7.2019

PR(19)22 – Norwegian version 

EN | NO

ESA har lukket en klagesak om den planlagte utvidelsen av Oslofjordtunnelen.

EØS-tilsynet ESA har mottatt flere klager på Norges beslutning om å utvide Oslofjordtunellen med et parallelt løp. De hevder dette strider mot tunneldirektivets maksimale hellingskrav for nye tunneler.

Norske myndigheter opplyser at dette tunnelløpet var planlagt som fase to av Oslofjordtunnelen siden 1996. Formålet med det parallelle løpet er å øke kapasiteten og bedre sikkerheten gjennom bygging av nødutganger mellom de to løpene og åpning av toveis trafikk.

ESA verken vurderer eller godkjenner individuelle veiprosjekter. ESAs oppgave er å følge opp disse klagene ved å se på om Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til tunneldirektivet. Direktivets hellingskrav gjelder kun for nye prosjekter. Siden tilleggsløpet er fase to i en eksisterende tunnel, gjelder ikke disse kravene i direktivet.

Derfor har ESA i dag besluttet å lukke klagesaken. ESA vil fortsette å føre tilsyn med aktiviteter som omfattes av tunneldirektivet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS