Browse by year:


Internal Market

ESA: Norske eierskapsbegrensninger bryter EØS-avtalen

11.3.2020

PR(20)03 - Norwegian version

EN | NO

Aksjonærer kan ikke eie mer enn 20 til 25 prosent av finansforetak i Norge. Dette er en uberettiget begrensning i etablering og av fri bevegelse av kapital, og må endres.

ESA har i dag kommet med en grunngitt uttalelse, der konklusjonen er at Norge bryter EØS-avtalen. Norge har nå to måneder på seg til å gjøre de nødvendige tiltak for å etterkomme ESAs beslutning. En grunngitt uttalelse er det andre formelle trinnet i en overtredelsesprosedyre. Den tredje og siste fasen vil være å bringe saken inn for EFTA-domstolen, som har siste ord.

Ulovlig begrensning

EFTA-domstolen konkluderte i 2016 med at norske regler begrenser etableringsfriheten og fri kapitalbevegelse.

Etter dommen åpnet ESA en egen initiativsak mot Norge i 2017. ESA mottok også en klage fra to boligbyggelag som hadde fått avslag på søknad om å opprette en bank med 25 prosent av aksjene hver.

ESA konkluderer

ESA konkluderer i dag med at Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. Det er fordi aksjonærer i finansforetak ikke kan eie mer enn 20 til 25 prosent av aksjene, med mindre de selv er finansforetak.

Les den grunngitte uttalelsen her.

EØS-avtalen

EØS-avtalen sørger for at de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge og EU-landene alle kan nyte godt av de fire frihetene innenfor EØS: fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital i det europeiske markedet. I et velfungerende og rettferdig fellesmarked følger alle de samme spillereglene.

For mer informasjon, kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS