Browse by year:


Internal Market

ESA tar Norge til domstolen for krav til nasjonalitet og bosted

11.12.2019

PR(19)36 - Norwegian version

EN | NO

ESA tar Norge til EFTA-domstolen for kravet om at ledelse av selskaper skal være statsborgere og innbyggere i et EØS-land.

Basert på etablert rettspraksis og tidligere traktatsbruddsprosedyre, mener ESA at disse kravene er i strid med grunnleggende EØS-prinsipper om etableringsfrihet.

Ledere og styret i selskaper med hovedkontor i Norge må ha statsborgerskap og bosted i et EØS-land. De norske reglene begrenser muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å velge sin ledelse. Dette kan tvinge selskaper til å endre sammensetningen i ledelse eller styre.

Kravet begrenser også muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å drive forretninger i Norge gjennom underavdelinger, filialer eller datterselskaper, ettersom de ikke får velge ledelsen sin fritt og utnevne dem de ønsker.

Nasjonalitet og bosted bør ikke være avgjørende kriterier for å velge hvem som skal lede selskaper. Av den grunn er det allerede på plass strenge EØS-regler og kontroll av personer i sensitive sektorer som finansielle tjenester.

Norge offentligjorde nylig et høringsnotat som foreslår endringer av disse reglene. Endringene går i riktig retning men vil  ikke fjerne begrensningen i etableringsfriheten fullt ut. 

Slik jobber ESA

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge om saken i 2015 og en grunngitt uttalelse i 2016. Nå bringer ESA saken inn for EFTA-domstolen for endelig avgjørelse. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53


Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS