Browse by year:


Internal Market

Gjennomføring av regelverk: Ingen av EFTA-landene klarer målet

14.4.2015

PR(15)16 - Norwegian version

EN | DE | IS | NO

Island, Norge og Liechtenstein viser skuffende resultater på resultattavlen for det indre marked som EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjør i dag.

De tre EFTA-statene har et gjennomføringsunderskudd på 2,0 prosent i gjennomsnitt. Til sammenligning er snittet i EU-landene 0,5 prosent, og målet er maksimalt 1,0 prosent.

– Det er ikke minst i EFTA-landenes egen interesse at det indre markedet fungerer med felles regler, og da må regjeringene også følge opp sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Nok en gang må ESA understreke hvor viktig det er at myndighetene tar nødvendige grep for å bedre situasjonen, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

To ganger i året oppdaterer ESA resultattavlen som viser EFTA-landenes evne til å innføre nytt regelverk innenfor de tidsfristene som gjelder. Gjennomføringsunderskuddet viser andelen indre markedsdirektiver som ikke er fullstendig innført i nasjonalt lovverk innen fristen. Resultattavlen som offentliggjøres i dag viser situasjonen slik den var 31. oktober 2014.

– For Norges del registrerer vi at det er gjort en betydelig innsats for å komme ajour. Dette reflekteres riktignok ikke i denne resultattavlen hvor 23 direktiver ikke var gjennomført innen fristen. Fra november 2014 har Norge imidlertid redusert etterslepet betydelig og har ikke hatt mer enn mellom ett og åtte direktiver utestående. Vi oppfordrer norske myndigheter til å opprettholde innsatsen slik at at nytt regelverk blir innført i rett tid, fortsetter Sletnes.

Resulttattavlen viser et gjennomføringsunderskudd for Norge på 2,0 prosent, med 23 direktiver som ikke var innført i tide. Island har et underskudd på 2,8 prosent, eller 31 direktiver utestående.

Heller ikke Liechtenstein, med et gjennomføringsunderskudd på 1,2 prosent, klarer denne gangen å holde seg innenfor målet på 1,0 prosent. Til sammenligning er det kun ett EU-land som ikke klarer målet.

Når et EFTA-land ikke innfører EØS-regelverk i tide, følges dette systematisk opp av ESA gjennom en formell traktatbruddsprosedyre. Siste trinn i denne prosedyren er å bringe saken inn for EFTA-domstolen. I 2014 sendte ESA til sammen 14 saker til EFTA-domstolen på grunn av manglende gjennomføring av EØS-regelverk.

Dokumenter

 

For ytterligere informasjon,  vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS