Browse by year:


Internal Market

Gjennomføring av regelverk: Norge er et eksempel for andre EØS-land

14.7.2016

PR(16)36 – Norwegian version

EN  |  DE  |  IS  | NO

Norge har igjen det beste resultatet på resultattavlen for det indre marked, publisert av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag. Norge har beholdt et gjennomføringsunderskudd på 0% fra 2015, noe som betyr at alle direktiver som Norge har forpliktet seg til å gjennomføre, faktisk er blitt gjennomført i tide. Dermed har Norge det beste resultatet av alle 31 EØS-landene.

Norwegian

Gjennomføringsunderskudd i EØS-landene

Sven Erik Svedman, ESA-president, sier: «Norge har fortsatt suksess med sin strategi for å eliminere gjennomføringsunderskuddet, og fremstår som et eksempel for andre EØS-land. Det indre marked kommer både næringslivet og den enkelte innbygger til gode, og vi oppfordrer Norge til å fortsette med sin utmerkede innsats.»

Norge bruker for lang tid til å innrette seg etter dommer fra EFTA-domstolen

 For å sikre at næringslivet og den enkelte innbygger kan benytte seg av rettigheter som EØS-gir dem, må EFTA-land lojalt følge opp sine forpliktelser ved å raskt løse problemer som oppstår vedrørende indre markedsregler. Derfor bør spesiell fokus rettes mot tiden EØS/EFTA-stater bruker på å innrette seg etter dommer fra EFTA-domstolen.

Gjennomsnittstiden Norge bruker på å innrette seg etter dommer fra EFTA-domstolen var 23.4 måneder. Til sammenligning var gjennomsnittstiden for øvrige EØS/EFTA-land 16.4 måneder, mens EU-land bruker 21 måneder på å innrette seg etter dommer fra EU-domstolen. Det er derfor et stort forbedringspotensial for Norge på dette området.

To ganger i året oppdaterer ESA resultattavlen som viser Norges, Islands og Liechtensteins evne til å innføre nytt regelverk innenfor de tidsfristene som gjelder. Resultattavlen viser også hvordan EØS/EFTA-landene gjør det sammenlignet med EUs medlemsland. Gjennomføringsunderskuddet viser andelen indre markedsdirektiver som ikke er fullstendig innført i nasjonalt lovverk innen fristen.

Dokumenter

·         Resultattavlen for det indre marked, nr. 37

 
For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gabrielle Somers
Acting Director of the Internal Market Affairs Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 76
mob. (+32) 491 86 32 87

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS