Browse by year:


Internal Market

Gjennomføring av regelverk: Norge gjør det bedre enn noensinne

6.10.2015

PR(15)46 – Norwegian version

EN | DE | IS | NO

Norge har beveget seg fra nest siste til førsteplass på listen over de 31 EØS-landenes evne til å innføre nytt regelverk i tide.

Island beveger seg i riktig retning, men må fortsatt styrke innsatsen. Liechtenstein har også forbedret sine resultater.

OPPDATERING 7.10.2015: Det korrekte gjennomføringsunderskuddet for Norge er 0 prosent, som betyr at Norge ikke har noen utestående direktiver. Denne pressemeldingen er oppdatert med de korrekte tallene.

OPPDATERING 8.10.2015: Den fullstendige rapporten er oppdatert med de korrekte tallene.


Utviklingen i EFTA-landenes gjennomføringsunderskudd over de siste fem år.

– Norske myndigheter har lyktes med sin strategi for å redusere etterslepet og fortjener ros for innsatsen. Island har fortsatt langt igjen, selv om vi ser positive tegn. Det indre markedet og tilliten til EØS-avtalen avhenger av at nytt regelverk innføres i tide og på riktig måte. Dette kommer både næringslivet og den enkelte innbygger til gode, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

To ganger i året oppdaterer ESA resultattavlen som viser EFTA-landenes evne til å innføre nytt regelverk innenfor de tidsfristene som gjelder. Gjennomføringsunderskuddet viser andelen indre markedsdirektiver som ikke er fullstendig innført i nasjonalt lovverk innen fristen. Resultattavlen viser også hvordan EFTA-landene gjør det sammenlignet med EUs medlemsland.


Norge har det laveste etterslepet av alle EØS-landene

Med et gjennomføringsunderskudd på 0 prosent, sammenlignet med 2,0 prosent på forrige resultattavle, har Norge det beste resultatet av alle EØS-landene. Island forbedret sitt resultat betydelig, fra 2,8 til 2,1 prosent, men har fortsatt det klart høyeste gjennomføringsunderskuddet i hele EØS. Liechtenstein reduserte etterslepet fra 1,2 til 1,1 prosent, men har fortsatt rom for forbedring ettersom kun fem EØS-land har et høyere gjennomføringsunderskudd.

De tre EFTA-statene har nå et gjennomføringsunderskudd på 1,1 prosent i gjennomsnitt. Til sammenligning er snittet i EU-landene 0,7 prosent.


Oversikt over de viktigste resultatene

  Gjennom­førings­underskudd
(mai 15)
Gjennom­førings­underskudd
(nov 14)
Utestående direktiver Direktiver utestående med mer enn 2 år Utestående for­ordning­er
(mai 15)
Utestående for­ordning­er
(nov 14)
Island 2.1 % 2.8 % 21 6 22 34
Liechtenstein 1.1 % 1.2 % 11 3    
Norge 0 % 2.0 % 0 0 9 20
gjennomsnitt 1.1 % 2.0 %        


Gjennomføringsunderskuddet er én av en rekke ulike indikatorer som brukes i resultattavlen for å måle EØS-landenes evne til å etterleve regelverket for det indre markedet. For en fullstendig oversikt, last ned rapporten nedenfor.


Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS