Browse by year:


Internal Market

Hovedsakelig tilfredsstillende kontroll med animalske biprodukter i Norge

12.5.2017

PR(17)17 – Norwegian version

EN | NO

Norge har i hovedsak sikret at animalske biprodukter (ABP) håndteres og bearbeides i tråd med EØS-reglene, men systemet har noen svakheter.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som EFTAs overvåkningsorgan (ESA) offentliggjør i dag etter å ha vært på inspeksjon i Norge i februar i år for å sjekke kontrollsystemet for animalske biprodukter. Dette er materiale fra dyr som ikke kan benyttes som menneskeføde.

Norge har på plass eller under planlegging flere kontrollprogrammer og andre initiativer for animalske biprodukter. Og det finnes et system for offisielle kontroller som følger dokumenterte prosedyrer, inkludert resultatrapportering.

Det er imidlertid rom for forbedring på visse områder. De offisielle kontrollene av biprodukter er ikke basert på risiko, og de som handler med biprodukter, er ikke inkludert i kontrollene. Det er begrenset kontroll av dem som transporterer animalske biprodukter, og av håndtering av avfall fra internasjonal transport.

ESA påpeker også noen uoverensstemmelser i bruken av handelsdokumenter og i den offisielle listen over dem som håndterer biprodukter. Norge sørger heller ikke for at andre EØS-land blir informert gjennom den felleseuropeiske Traces-databasen om relevante forsendelser som sendes til eller mottas fra andre EØS-land.

ESA-rapporten inneholder flere anbefalinger for hvordan Norge kan utbedre påviste mangler og forbedre kontrollsystemet. Mattilsynet har tatt anmerkningene til etterretning og laget en handlingsplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Planen ligger ved den endelige rapporten og blir nå vurdert av ESA.

Les hele rapporten her

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS