Browse by year:


Internal Market

Hvitvasking og terrorfinansiering – Norge til retten for andre gang

9.2.2016

PR(16)06 - Norwegian version

EN | NO

To år er gått siden EFTA-domstolen slo fast at Norge ikke fullt ut har gjennomført hvitvaskingsdirektivet i norsk rett. ESA har nå besluttet å ta saken videre til EFTA-domstolen en gang til.

– Dette bruddet på EØS-avtalen er spesielt alvorlig ettersom avtalen bygger på at partene lojalt skal følge opp sine forpliktelser ved å respektere slike dommer, uttaler Frank Büchel i ESAs beslutningsorgan, kollegiet.

Etter at EFTA-domstolen avsa sin dom i sak E-13/13, var norske myndigheter forpliktet til umiddelbart å starte arbeidet med å bringe den norske lovgivningen i samsvar med EØS-reglene. Mer enn to år senere har Norge fortsatt ikke overholdt dommen ved å foreslå eller gjennomføre nødvendige lovendringer. Dette utgjør i seg selv et brudd på EØS-avtalen.

Hvitvaskingsdirektivet krever at myndighetene fører kontroll med fysiske eller juridiske personer som foretar store kontantkjøp, og tilbydere av enkelte tjenester til truster og selskaper, for å sikre at disse følger reglene mot hvitvasking. Norge har så langt ikke klart å utpeke et offentlig organ som skal ha ansvar for denne kontrollen.

ESA har sendt to advarsler til Norge, i juli 2014 og i juli 2015, om at dommen fra EFTA-domstolen må respekteres.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS