Browse by year:


Internal Market

Hvordan presterer Norge i det indre marked?

16.7.2019

PR(19)23 - Norwegian version


EN | NO | IS | DE

Antall EØS direktiver og forordninger som ikke er blitt implementert i nasjonal lovgivning har økt både i Norge, Island og Liechtenstein.

To ganger i året publiserer ESA en resultattavle for å gi oversikt over hvor mange direktiver og forordninger som fortsatt må implementeres i de tre EFTA-landene.

ESA holder tilsyn med hvordan landene overholder EØS lovgiving for å sikre at fordelene ved EØS avtalen utnyttes. Et velfungerende internt marked stimulerer konkurranse og handel for bedrifter. Dette bidrar til gode leve- og arbeidsforhold for alle innbyggere.

Resultattavle nummer 44 viser situasjonen ved slutten av mai 2019. Den indikerer en økning i antall forsinkede direktiver og forordninger. Dette øker det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet. Gjennomføringsunderskuddet viser til hvor mange direktiver og forskrifter EFTA landene ikke har implementert i nasjonal lovgiving i tide.

  • Norge har et litt høyere underskudd enn i forrige resultattavle, fra 0,1 prosent til 0,4 prosent. Antall forordninger som fortsatt må implementeres har økt betydelig, fra 3 til 12.
  • Island har seks forsinkede direktiver, hvorav halvparten har vært utestående i mer enn to år. Antall forsinkede direktiver økte fra 35 til 38, hvilket har resultert i et gjennomføringsunderskudd for forordninger på 1,2 prosent. Halvparten av disse forsinkede forordningerne er innen økonomiske tjenester og i miljøsektoren.
  • Liechtenstein har syv utestående direktiver og øker dermed sitt gjennomføringsunderskudd fra 0,6 prosent til 0,9 prosent. Fem av disse angår førerkort og har vært utestående i mer enn to år.

Resultattavlen og all ytterligere informasjon kan finnes her.

For mer informasjon, kontakt:
Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
+32 490 57 63 53 (mobil)
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS