Browse by year:


Internal Market

Indre marked: De norske reglene for drosjeløyver bryter EØS-avtalen

22.2.2017

PR(17)07 – Norwegian version

EN   |   NO

Norge har lagt begrensinger på drosjemarkedet som rammer forbrukerne og bryter EØS-reglene. Derfor har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i dag sendt en grunngitt uttalelse til norske myndigheter.IStock-153573422

«Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt. Tildelingen av nye løyver skjer etter en behovsprøving, noe som innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.

Denne antallsbegrensningen går ut over etableringsfriheten. ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn. Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne.

ESA mottok en klage mot Norge i 2014 som handlet om adgang til drosjemarkedet i Oslo. ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge i mai 2016, og har i dag tatt neste skritt i traktatsbruddsaken gjennom en grunngitt uttalelse. Dersom Norge ikke lever opp til EØS-forpliktelsene sine innen to måneder, kan saken til slutt bli tatt til EFTA-domstolen.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS