Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA avslutter klagesak om tilgang til Sandefjord havn

11.5.2016

PR(16)21 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har i dag avsluttet en sak mot Norge om retten til havnetilgang i Sandefjord havn.

På bakgrunn av en klage fra fergeselskapet Fjord Line har ESA undersøkt om Norge har opptrådt i strid med EØS-avtalen. Fjord Line søkte i 2012 om tilgang til havnen, men Sandefjord kommune avslo søknaden. Fjord Line mente at dette avslaget brøt med Norges plikt til å sikre havnetilgang for tilbydere av sjøtransporttjenester i EØS-området.

I august 2015 inngikk Fjord Line et rettslig forlik med Sandefjord kommune og konkurrenten Color Line som medførte bedre tilgang til seilingstider i havnen. På grunnlag av dette forliket har ESA nå konkludert med at det ikke er grunn til å forfølge klagesaken videre under reglene for sjøtransport i det indre markedet.

Forliket kom i stand etter at ESA i en beslektet sak – som gjelder de samme forholdene – besluttet å undersøke nærmere om Color Line og Sandefjord kommune kan ha brutt konkurransereglene i EØS-avtalen. ESA gjennomgår nå tiltakene partene har foreslått for å avhjelpe de konkurransemessige problemene ESA har påpekt. Denne undersøkelsen er dermed ikke avsluttet.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS