Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA avslutter NIS-undersøkelse

29.11.2017

PR(17)35 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag avsluttet en undersøkelse av NIS-registeret for norskflaggede skip. Det nåværende registeret er forenlig med EØS-reglene knyttet til friheten til å yte maritime transporttjenester.

NIS-canva"Regler knyttet til skipsregistrering er ikke fullt ut harmonisert i EØS-retten, noe som gir Norge nasjonalt handlingsrom”, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

I samråd med EU-kommisjonen konkluderer ESA videre med at den nåværende lovgivningen i Norge på dette området ligner den som andre europeiske land har.

ESA startet undersøkelsen av Norsk internasjonalt skipsregister i 2014 for å se nærmere på innretninger i registeret som innskrenker friheten til å yte tjenester i EØS. ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge i februar 2016. Informasjon som norske myndigheter har stilt til rådighet i etterkant av ESAs åpningsbrev, viser imidlertid at begrensningen kan begrunnes i henhold til EØS-reglene.

Norske myndigheter har samtidig informert ESA om at de ønsker å melde inn en utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk. Den nåværende ordningen ble godkjent av ESA i april 2016 og innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for sjøfolk på norskregistrerte skip. En utvidelse må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS