Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA avslutter undersøkelse av norsk gruveavgjørelse

18.1.2017

PR(17)03 – Norwegian version

EN  |   NO

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har ikke avdekket brudd på EØS-reglene og avslutter derfor behandlingen av tre klager mot Norges tillatelse til et sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden.

ESA mottok i 2015 tre klager mot at norske myndigheter har tillatt gruvedrift i Engebøfjellet og dumping av gruveavfall i Førdefjorden på Vestlandet. Klagerne mente Norge brøt med rammedirektivet for vann i EØS-avtalen ved å godkjenne prosjektet.

Målet med ESAs undersøkelse har vært å bringe på det rene om den norske saksbehandlingen har fulgt reglene i vanndirektivet, og om det er begått åpenbare feil i beslutningsprosessen. Det har imidlertid ikke vært ESAs rolle å granske prosjektet som sådan, og omfanget av undersøkelsen har derfor vært begrenset.

«ESA tar ikke stilling til selve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Det er ikke avdekket åpenbare feil i den norske prosessen. ESA har vurdert informasjonen fra Norge og anser at norske myndigheter har rett til å rettferdiggjøre prosjekttillatelsen ut fra vesentlige allmenhensyn. Norge understreker videre at ethvert mulige tiltak skal settes i verk for å motvirke negativ innvirkning av sjødeponiet, og at vannkvaliteten skal overvåkes fortløpende.

På det grunnlaget anser ESA at forutsetningene for å ta i bruk unntak i vanndirektivet er innfridd. De tre klagesakene er derfor blitt lukket i dag.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS