Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA avviser fiskeriklage mot Norge

4.10.2017

PR(17)31 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA har i dag avvist en klage mot Norge som er knyttet til fangstrettigheter for snøkrabbe i norsk farvann.Snow-Crab-PR

«ESA har ingen grunn til å ta denne klagen videre ettersom EØS-avtalen tillater nasjonale restriksjoner i fiskerisektoren», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA mottok en klage i september 2016 der Norge ble anklaget for å bryte EØS-reglene ved å hindre andre EØS-borgere i å opprette selskaper i Norge som kan drive kommersielt snøkrabbefiske. Norge stiller flere nasjonalitetskrav til selskaper som skal drive kommersielt fiske i norsk farvann, og klageren mente dette bryter med det grunnleggende prinsippet om etableringsfrihet i EØS.

EØS-avtalen åpner imidlertid eksplisitt for visse restriksjoner i fiskerisektoren når de har eksistert siden før avtalen trådte i kraft i 1994. ESAs konklusjon er derfor at norsk fiskerilovgivning kan avvike fra EØS-avtalens prinsipper om etableringsfrihet og fri bevegelse av kapital.

Se dagens vedtak for mer informasjon. Eller ta kontakt:


Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS