Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA ber Norge igjen om å innfri miljøforpliktelser i havnene

1.2.2017

PR(17)06 – Norwegian version

EN   |  NO

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ber Norge innfri miljøforpliktelsene sine og følge opp en dom fra EFTA-domstolen om å sikre tilfredsstillende havneanlegg for mottak av avfall og lasterester fra skip.Photo-Port

«Norske myndigheter bør sette en mer ambisiøs tidsplan for når de skal innfri EØS-reglene, som er der for å bidra til miljøvern i norske havner»
, sier ESA-president Sven Erik Svedman etter at ESA i dag har sendt et formelt åpningsbrev til Norge.

En avgjørelse i EFTA-domstolen fra august 2016 forplikter Norge til å sikre at alle havner har tilfredsstillende anlegg for mottak av avfall og lasterester fra skip. Norske myndigheter skal også sørge for at havnene har planer for mottak og håndtering som er godkjent i henhold til skipsavfallsdirektivet.

Norge ser for seg full gjennomføring innen desember 2021. Det er etter ESAs syn en uakseptabel tidsplan, spesielt med tanke på at ESA har diskutert saken med norske myndigheter siden sommeren 2010 og sammen med det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA bistått med råd for hvordan den kan løses.

Norske myndigheter har nå to måneder på å svare på dagens åpningsbrev før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS