Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA legger fram ny resultattavle for det indre markedet

6.7.2018

PR(18)18 – Norwegian version

EN  | NO | IS  | DE 

De tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjør fremskritt i gjennomføringen av nytt EØS-regelverk innen tidsfristene. Det er hovedkonklusjonen i den 42. resultattavlen for det indre markedet.

«Innsatsen for å få ned gjennomføringsunderskuddet viser EFTA-landenes vilje til å bidra til et velfungerende indre marked. Norge må fortsette innsatsen for å sikre norsk næringsliv like vilkår på markedet i Europa», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Twitter-ScoreboardEØS-tilsynet ESA er satt til å følge med på at Island, Liechtenstein og Norge gjennomfører nytt EØS-regelverk i den nasjonale lovgivningen i tide.

Oversikten i den nye resultattavlen viser situasjonen per 31. mai 2018:

  • Norge gjennomfører nær sagt alle direktiver i den nasjonale lovgivningen i tide og har et underskudd på bare 0,1 prosent – ned fra 0,5 prosent. Gjennomføringsunderskuddet for forordninger har imidlertid gått opp til 1,1 prosent fra 0,1 prosent. Det betyr at Norge hadde 33 utestående forordninger da fristen for innmelding utløp. ESA merker seg imidlertid at Norge gjennomførte 22 av dem kort tid etter innmeldingsfristen, og etter det hadde 11 forordninger på vent.
  • Island gjør gode fremskritt i gjennomføringen av både direktiver og forordninger. Gjennomføringsunderskuddet for Island når det gjelder direktiver, er gått ned til 1 prosent fra 1,8 prosent, mens underskuddet for forordninger på 0,8 prosent.
  • Liechtenstein gjør det også bra og har fått ned gjennomføringsunderskuddet fra 1,3 prosent til 0,7 prosent for direktiver.

EU-kommisjonen kommer til å legge fram sin egen resultattavle for det indre markedet senere i sommer. ESA vil da publisere en oppdatert oversikt som sammenligner resultatene i EFTA- og EU-landene.

Den 42. resultattavlen for det indre markedet finner du her.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS