Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA lukker sak om DAB-radio i Norge

10.10.2018

PR(18)28 – Norwegian version

EN | NO

Norges overgang til DAB-radio bryter ikke med EØS-reglene. Det er konklusjonen til EØS-tilsynet ESA, som i dag lukker en klagesak vedrørende overgangen til digital radio i Norge.

I desember 2015 mottok ESA en klage som hevdet at slukkingen av det analoge FM-nettet og introduksjonen av DAB-teknologi for radiokringkastere i Norge medførte et brudd på EØS-avtalen. I 2017 stengte Norge FM-nettet for nasjonale kommersielle radiokanaler og kommersielle lokalradiokanaler i Norges fire største byer. Lokal radiokringkasting via FM-nettet rammes i dag ikke av endringene.

ESA konkluderer med at det er opp til det enkelte EØS-land å beslutte en nasjonal overgang fra analog til digital kringkasting. Dette forutsetter at frekvensspekteret styres hensiktsmessig og at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av objektive, åpne og ikke-diskriminerende kriterier. Basert på disse kriteriene kan et land ivareta legitime mediemålsetninger, slik som å fremme konkurranse, økt mediemangfold og større innholdsvariasjon. Overgangen fra FM- til DAB-radio er i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser.

Du kan finne ESAs avgjørelse her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásta Sigrún Magnúsdottir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS