Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA åpner sak om Norges regler for utstasjonerte arbeidere

25.10.2016

PR(16)47 – Norwegian version

EN  |  NO

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) innleder en formell sak mot Norge for brudd på EØS-avtalens regler for utstasjonerte arbeidstakere.

Norge krever at arbeidsgivere betaler reise, kost og losji for utstasjonerte EØS-arbeidere i verftsindustrien, på byggeplasser og i renholdsbransjen. I lys av rettspraksis fra europeiske domstoler mener ESA dette er uforenlig med EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester og med utstasjoneringsdirektivet.

«Fri flyt av tjenester er en grunnleggende frihet i det indre markedet, der EØS-avtalen sørger for like spilleregler og rettferdig konkurranse. Men markedet fungerer bare når alle statene følger de samme reglene, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA mottok en klage på de norske reglene fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i desember 2013. I februar 2015 kom det også en klage fra en europeisk servicebedrift, som viste til hindringer i det norske markedet.

ESA har i dag sendt et formelt åpningsbrev til Norge, det første skrittet i en traktatsbruddsak mot et EØS/EFTA-land. Norske myndigheter har nå to måneder på å fremme sitt syn, før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre.

«Dette er starten på en formell prosess. Vi ser fram til å motta Norges synspunkter, så vi kan ha en konstruktiv meningsutveksling og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier Svedman.

Det formelle åpningsbrevet finner du her.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
Tel. (+32) 2 286 18 86
Mob. (+32) 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS