Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for diskriminering av fedre

7.5.2018

PR(18)14 – Norwegian version

EN   | NO

EØS-tilsynet ESA mener Norges regler knyttet til foreldrepenger er kjønnsdiskriminerende. ESA tar derfor den norske stat til EFTA-domstolen for brudd på EØS-reglene.

Parental-leave"EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp. Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dem til ansvar", sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Norske regler for foreldrepenger har visse krav som kun gjelder for fedre. Dette innskrenker fedrenes rett til betalt foreldrepermisjon. I det norske systemet er nemlig fars rett til foreldrepenger knyttet til mors arbeidssituasjon, mens det samme ikke gjelder motsatt vei. 

Resultatet er at fedre har mindre omfattende permisjonsrettigheter enn mødre. ESA anser dette som brudd på likestillingsdirektivet (2006/54/EF) i EØS-retten. 

"EØS-reglene krever ikke at Norge skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Norge velger å gjøre det, må ordningen være tuftet på likebehandling", sier Angell-Hansen.

Dagens henvisning til EFTA-domstolen er det tredje og siste trinnet i ESAs formelle sak mot Norge. Norske myndigheter har hatt flere muligheter til å fremme sitt syn og mener foreldrepengeordningen ikke omfattes av likestillingsdirektivet. Dette er ESA uenig i, og det er nå opp til domstolen å avgjøre saken.


Andre dokumenter


For mer informasjon:

Anne Marte Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53


Parental-leave---NO---website

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS