Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA tar Norge til retten for anbudsfeil i Kristiansand

15.3.2017

PR(17)08 – Norwegian version

EN   |   NO

Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser ved tildelingen av en millionkontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet. Det er konklusjonen på granskingen i EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som derfor har vedtatt å stevne Norge for EFTA-domstolen.Parking

«Kommunen valgte en anbudsprosess vi mener brøt med EØS-reglene. Det regelbruddet kan dessuten ha gitt Kristiansand både færre og dårligere anbud, både når det gjelder pris og kvalitet», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Kristiansand kommune lyste ikke anbudet ut i hele EØS-området og holdt seg heller ikke til minstekravet for hvor kort frist man kan sette for å delta i en anbudskonkurranse. Videre merket kommunen kontrakten feilaktig som en såkalt tjenestekonsesjon. Med en slik klassifisering tok ikke Kristiansand hensyn til byggeelementet i kontrakten, og resultatet er at anbudsprosessen ikke fulgte anskaffelsesreglene.

Den samlede konsekvensen er at kommunen kan ha hindret konkurranse og gjort det vanskelig for selskaper fra resten av Norge og fra andre EØS-land å delta i anbudsprosessen.

«Offentlige anbud handler gjerne om skattebetalernes penger. Anbudene må alltid klassifiseres nøye og tildeles på en åpen og etterrettelig måte», sier Svedman.

Norske myndigheter har sagt seg enig med kommunens vurderinger, så ESA ber nå EFTA-domstolen om å avgjøre hvordan EØS-reglene skal anvendes. Det å ta en sak til retten er det siste leddet i en formell traktatbruddssak, og EFTA-domstolen har siste ord.

Det er den norske stat ESA stevner for domstolen, ikke Kristiansand kommune.

Dokumenter


For mer informasjon:
Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS