Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge er for strenge på familiegjenforening

8.7.2015

PR(15)31 – Norwegian version

Foto: Frank May / NTB scanpix

EN | NO

Nordmenn som returnerer etter å ha bodd i et annet EØS-land, og andre EØS-borgere som arbeider og bor i Norge, er ikke sikret retten til å samle familien rundt seg. Det slår EFTAs overvåkningsorgan ESA fast etter en grundig gjennomgang av det norske regelverket. ESA har mottatt en rekke klager i saken.

I dag sendte ESA en grunngitt uttalelse til Norge med krav om å overholde EØS-reglene om fri bevegelighet for personer.

EØS-avtalen legger til rette for at EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan bevege seg på tvers av landegrensene for å arbeide og oppholde seg i andre EØS-land. En EØS-borger som benytter seg av denne rettigheten, vil være beskyttet av EØS-regelverket også når hun eller han flytter tilbake til hjemlandet. Dette inkluderer en rett til, på visse vilkår, å bringe med seg familiemedlemmer som kommer fra land utenfor EØS.

Norge har imidlertid fastsatt tilleggskriterier som ikke støttes av EØS-regelverket, og som er tvetydige og anvendes på en inkonsekvent og skjønnsmessig måte. Dette medfører en rettslig usikkerhet for nordmenn som flytter hjem fra andre EØS-land. EØS-avtalen krever at rettighetene skal være presist og tydelig nedfelt i lovverket, slik at enkeltpersoner er fullt klar over dem og om nødvendig kan påberope seg dem i en domstol.

ESA mener videre at Norge må legge bedre til rette for innreise og opphold for visse kategorier av familiemedlemmer av EØS-borgere. I slike saker må norske myndigheter basere sine vedtak om å tillate eller nekte innreise eller opphold på en grundig vurdering av de personlige omstendighetene i saken, med mål om å holde familien samlet.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.


Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS