Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge forskjellsbehandler i skattebehandling av pensjoner

19.12.2017

PR(17)42 – Norwegian version

EN | NO 

Norge gir ikke utflyttede pensjonister med små inntekter de samme skattefradragene som til dem i Norge. En slik praksis bryter med EØS-reglene, og EØS-tilsynet ESA har derfor sendt en grunngitt uttalelse til Norge i dag.

Den grunngitte uttalelsen handler om pensjonister som har flyttet til andre EØS-land og mottar en så liten pensjonsinntekt fra Norge at den ikke ville vært skattbar i Norge. I visse tilfeller gir imidlertid ikke norske myndigheter de samme skattefradragene til utflyttede pensjonister som til dem som bor i Norge.

Dette utgjør etter ESAs syn forskjellsbehandling som Norge ikke har begrunnet i henhold til EØS-retten.

Dagens grunngitte uttalelse er det andre trinnet i ESAs formelle traktatbruddssak mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på uttrykke sitt syn, og ESA kan etter dette velge å ta saken til EFTA-domstolen.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS