Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre avgiftsreglene ved lån eller leasing av EØS-registrerte kjøretøy til norske innbyggere

29.6.2016

PR(16)29 – Norwegian version

EN  NO

De norske registreringsavgiftsreglene for EØS-registrerte kjøretøy som er leid eller leaset av en norsk innbygger fra en privatperson for midlertidig bruk i Norge er ikke i tråd med EØS-regler om fri bevegelse av kapital og friheten til å formidle tjenester. Dette er konklusjonen i en grunngitt uttalelse sendt til Norge fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i dag.

Etter norsk rett kan personer som bor i Norge bare leie eller lease et utenlandsk registrert kjøretøy og bruke det midlertidig i Norge dersom de betaler norsk registreringsavgift til Norge. Imidlertid er det ingen plikt til å betale registreringsskatt hvis det leide eller leasede kjøretøyet allerede er registrert i Norge.

Norge har nylig endret regelverket så det åpner for tilbakebetaling av overskytende registreringsavgift. Formålet er å sikre at registreringsavgiften skal betales forholdsmessig med tidsbruken av kjøretøyet i Norge. ESA mener imidlertid at systemet er mangelfullt, siden det ikke åpner for en forventet reduksjon av registreringsavgiften i visse tilfeller, spesielt når tidsbruken kan beregnes presist. Videre mener ESA at nasjonal lovgivning ikke sikrer at den overskytende skatten er tilbakebetalt med rentekompensasjon som EØS-avtalen krever.

ESA anerkjenner at norske myndigheter er villig til å gå i dialog om mulige løsninger i saken. Imidlertid har forslagene så langt ikke vært detaljerte nok til å foreta en vurdering av tiltakene.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. (+32)(0)2 286 18 97
mob. (+32)(0)490 57 63 49
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS