Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må tilbakebetale overskytende registreringsavgift med rente

3.10.2018

PR(18)27 – Norwegian version

EN | NO

De norske registreringsavgiftsreglene for utenlandskregistrerte kjøretøy som er leid, leaset eller lånt til midlertidig bruk i Norge er ikke i tråd med EØS-regelverket. Dette er konklusjonen i en grunngitt uttalelse sendt til Norge fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i dag.

ESA mener at norsk lovgivning ikke sikrer at for mye innbetalt registreringsavgift ved leie, leasing eller lån av utenlandskregistrerte kjøretøy blir tilbakebetalt med renter, slik EØS-avtalen krever.

Som en følge av en dom fra EFTA domstolen og etterfølgende diskusjoner med ESA, introduserte Norge et regelverk for registreringsavgift på kjøretøy. Dette systemet regulerer tilbakebetaling av overskytende avgift, i tillegg til forholdsmessig betaling for faktisk eller forventet tidsbruk for kjøretøyet i Norge. Selv om disse tiltakene gir bedre samsvar med EØS-retten, mener ESA at systemet er mangelfullt. For å sikre at norsk lovgivning er i tråd med EØS-avtalen, må Norge betale renter for å kompensere ved for mye innbetalt registreringsavgift.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

Du kan finne den grunngitte uttalelsen her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS